A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 51 năm 2021

LỊCH TUẦN (20/12/2021-26/12/2021)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 20/12/2021
Sáng20/12/2021 07:30 20/12/2021 09:00Giao ban TuầnBGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTMHT Sở 
20/12/2021 08:00 20/12/2021 17:00Cùng TĐ Hùng Nhơn khảo sát thực tế vị trí xây dựng các dự ánLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTCKon Plong3478/SNN-KH; Xe Thế Anh ()
20/12/2021 08:00 20/12/2021 11:30Hội nghị “Thị trường Halal Đông Nam Á -Nam Á -Nam Thái Bình Dương: Tiềm năng và cơ hội”P. KHTCSở Ngoại vụ4113/VP-NC; 10/GM-SNgV
20/12/2021 08:45 20/12/2021 11:00Hội nghị tổng kết giữa kỳ Đề án phát triển quanhệ giữa Việt Nam và Trung Đông-châu PhiP. KHTCUBND tỉnh4203/VP-NC; 4289/VP-NC
20/12/2021 09:00 20/12/2021 11:00Xem Họp giải quyết các khó khăn trong công tác bồi thường GPMB liên quan đến bảng đơn giá các loại cây trồng theo QĐ 39LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUBND tỉnh361/GM-VP
20/12/2021 09:00 20/12/2021 11:00Họp triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 25/11/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 12/12/2021BGĐ Sở, TP theo GMHT Sở (T3)289/GM-SNN
Chiều20/12/2021 13:00 20/12/2021 17:00Kiểm tra công tác QLBVR đột xuấtLĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmIa HDraiXe Trung
20/12/2021 14:00 20/12/2021 17:00Họp thẩm định dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm 2021-2025P. KHTC, CCKLSở KHĐTGM của Sở KHĐT
20/12/2021 14:00 20/12/2021 17:00Họp triển khai dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã XốpLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUBND tỉnh363/GM-VP
20/12/2021 14:00 20/12/2021 17:00Kiểm tra, khảo sát thực tế dự án:Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Hơ MoongP. KHTC, CC CNTYSa Thầy455/GM-STNMT
20/12/2021 15:00 20/12/2021 17:00Họp thẩm định dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 676P. KHTC, CCKLSở KHĐTGM của Sở KHĐT
Thứ 3, 21/12/2021    
Sáng21/12/2021 08:00 21/12/2021 17:00Hội nghị Tổng kết công tác QLBV&PTR năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (huyện Đăk Glei)LĐ Chi cục Kiểm lâmĐăk Glei182/GM-BCĐ; 3517/SNN-VP
21/12/2021 08:00 21/12/2021 11:00Họp bàn tham mưu UB tỉnh về điều chỉnh QH chung TPKTLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. KHTCSở XD103/GM-SXD
21/12/2021 08:00 21/12/2021 17:00Cùng TĐ Hùng Nhơn khảo sát thực tế vị trí xây dựng các dự ánLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTCSa Thầy3478/SNN-KH; Xe Thế Anh
21/12/2021 08:00 21/12/2021 11:00Kiểm tra CTTL Đăk ToaLĐ Sở: Văn Tất Cường, P. QLXDCTKon RẫyXe BQLDA CSHT
21/12/2021 08:30 21/12/2021 11:00Nghiệm thu hố móng đập không tràn Thủy lợi Đăk ToaP. QLXDCTKon Rẫy02/GM-TTHDA
21/12/2021 09:00 21/12/2021 17:00Kiểm tra thực địa khu vực dự án (hạ tầng huyện và khu vực khai thác sunfua đa kim chứa vàng TĐ Đăk Mi1)P. KHTC, CCKLĐăk Glei457/GM-STNMT
Chiều21/12/2021 13:45 21/12/2021 17:00Hội nghị tổng kết 05 năm Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạnLĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GMHT Sở (T3) - Zoom542/GM-BNN-VP; 290/GM-SNN
21/12/2021 14:00 21/12/2021 16:30Họp bàn xem xét, giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất rừng tiểu khu 474 (Cty Tiến Dung)LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUBND tỉnh362/GM-VP; 4299/VP-NNTN
21/12/2021 14:00 21/12/2021 17:00Họp xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại Công văn số 29/SNL-CVP. KHTC, CCKLSở TNMT4254/VP-NNTN; 458/GM-STNMT
21/12/2021 14:00 21/12/2021 17:00Kiểm tra thực tế và các nội dung liên quan về tài nguyên nước công trình thủy điện Đăk Pô Ne 2ABP. QLXDCT, CCTLKon Rẫy461/GM-STNMT
Thứ 4, 22/12/2021    
Sáng22/12/2021 07:30 22/12/2021 17:00Từ ngày 22-24/12/2021: Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 (đợt 2)LĐ Sở: Y Hằng, Thành viên HĐKS An Thái286/GM-HĐĐG
22/12/2021 08:00 22/12/2021 12:00Hội nghị công bố Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045LĐ Sở: Văn Tất Cường, TP mờiHT Sở (T3)549/GM-BNN-VP; 293/GM-SNN
22/12/2021 08:30 22/12/2021 11:00Hội thảo quốc gia "Góp ý dự thảo tài liệu ....trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản"P. KHTC, CC CNTYGoogle Meet162/GM-TCTS-BTPTNL
22/12/2021 10:00 22/12/2021 17:00Kiểm tra, khảo sát thực tế Thủy điện Bo Ko 1P. KHTC (hoặc CCKL)Kon Plông459/GM-STNMT
Chiều22/12/2021 13:30 22/12/2021 17:00Dự Phiên họp lần thứ 3 năm 2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và PTRGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmQuỹ BVPTR16/GM-QBVPTR
22/12/2021 14:00 22/12/2021 17:00Họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ2021-2030 của thành phố Kon TumP. KHTC, CCKLSở TNMT463/GM-STNMT
22/12/2021 14:00 22/12/2021 17:00Họp thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở Hệ thống tưới Hồ chứa nước Đăk Car và Đập Đăk Sia IILĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GMHT Sở (T3)291/GM-SNN
22/12/2021 15:30 22/12/2021 17:00Họp thẩm định số lượng người làm việc năm 2022 trong đợi vị sự nghiệp công lậpLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCB, TP mờiSở Nội vụ170/GM-SNV; 294/GM-SNN
Thứ 5, 23/12/2021    
Sáng23/12/2021 08:00 23/12/2021 17:00Nghiệm thu diện tích rừng tự nhiên đóng cửa rừng Năm 2021P. KHTC, CCKLSa Thầy02/GM-CTy
23/12/2021 08:00 23/12/2021 11:00Họp tham mưu UB tỉnh về Khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng ĐenP. KHTC, CCKLSở Xây dựng105/GM-SXD
23/12/2021 08:00 23/12/2021 11:00Công khai Tài sản - thu nhập năm 2021BGĐ Sở, toàn thể CC cơ quan VP SởHT Sở (T3) 
23/12/2021 09:00 23/12/2021 17:00Kiểm tra công tác điều tra đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp Hồ chứa nước Đăk Car và Đập Đăk Sia IIP. KHTC, CCKLSa Thầy36/GM-BQL
23/12/2021 09:30 23/12/2021 17:00Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng (Đăk Long 1)LĐ Sở: Văn Tất Cường, P. QLXDCT, CCTLNgọc Hồi35/GM-BQL; Xe Thế Anh
23/12/2021 10:00 23/12/2021 17:00Kiểm tra, khảo sát thực tế thẩm định BC đánh giá TĐMT Đường đi xã XốpP. KHTC, CCKLĐăk Glei469/GM-STNMT
Chiều23/12/2021 13:00 23/12/2021 17:00Lễ công bố và trao Quyết định hạ cấp bộ ĐoànĐU Sở, Đoàn TN Sở và TP theo GMHT Sở (T3)03-GM/ĐTN
Thứ 6, 24/12/2021    
Sáng24/12/2021 07:30 24/12/2021 11:00Hội nghị Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 ngành NNPTNTLĐ UBND tỉnh; BGĐ Sở; LĐ các PNV, CC, TT, BQLDA trực thuộc Sở; LĐ UBND các huyện, TP, VP Điều phối NTM, LĐ Công ty TNHH MTV LN các huyện, VQG CMR, BQLKT, phóng viênHT TTHC (T2)292/GM-SNN
24/12/2021 08:00 24/12/2021 17:30Kiểm tra vườn cây cà phê để thực hiện tái canhP. KHTCCty Cà phê 73408/GM-CT
24/12/2021 08:00 24/12/2021 11:00Dự diễn đàn Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối cung - cầuP. KHTCTỉnh đoàn3580-CV/TĐTN-PT
24/12/2021 08:00 24/12/2021 11:00Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (Sâm Bố chính)P. KHTCSở KHCN71/GM-SKHCN
24/12/2021 08:00 24/12/2021 17:00Thẩm định NTM xã Đăk TăngVPĐP NTM, thành viên HĐKon Plong27/KH-ĐTĐ; Xe Thế Anh
24/12/2021 08:00 24/12/2021 11:00Họp kiểm tra phương án định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Trường ChinhP. KHTCSở TC282/GM-STC
24/12/2021 08:30 24/12/2021 17:00(01 ngày) Hội thảo về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)LĐ Chi cục Kiểm lâmUBND tỉnh368/GM-VP; 3553/SNN-VP
24/12/2021 08:30 24/12/2021 11:30Hội nghị trực tuyến về công tác biên giới các tỉnh Việt Nam - LàoCCKLSở Ngoại vụ12/GM-SNgV
24/12/2021 09:30 24/12/2021 17:00Kiểm tra thực địa công trình: Kè chống sạt lở bờ suối biên giớiP. QLXDCT, CCTLIa H’Drai49/GM-SKHĐT
Chiều24/12/2021 13:30 24/12/2021 17:00Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác QLBVPTR năm 2021,triển khai nhiệm vụ QLBVPTR năm 2022GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, TP theo GMHT Ngọc Linh365/GM-VP
24/12/2021 13:30 24/12/2021 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá TĐMT (Khai thác khoáng sản sunfua đa kim chứa vàng TĐ Đăk Mi)P. KHTC, CCKLSở TNMT471/GM-STNMT
24/12/2021 14:00 24/12/2021 17:00Họp tham mưu UB tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc (đất đai) để thu hút đầu tưP. KHTC, CCKLBQL Khu KT tỉnh116/GM-UBND
24/12/2021 14:00 24/12/2021 17:30Bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi các CTTL do Sở NNPTNT quản lýLĐ Sở: Văn Tất Cường, TP mờiHT Sở (T3)295/GM-SNN
24/12/2021 14:00 24/12/2021 17:00Hội nghị công chức và người lao động năm 2021ĐU Sở, PGĐ Sở: Y Hằng, CĐCS VP Sở, CC và NLĐHT TTHC (T2)38/GM-CĐCS
24/12/2021 14:00 24/12/2021 17:00Làm việc lấy ý kiến cho dự thảo Kết luận thanh traLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL, Thanh tra SởThanh tra tỉnh30/TTr-GM
Thứ 7, 25/12/2021    
Sáng25/12/2021 08:00 25/12/2021 17:00(24/12-25/12): HN trực tuyến triển khai Đề án "Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD hiện do các công ty NLN quản lýLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhSở TNMT369/GM-VP; 4399/VP-NNTN
25/12/2021 08:30 25/12/2021 11:00Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu nông sản thực phẩm dịp tết Nguyên dánLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, TP mờiHT Sở (T3)209/XTTM-KD; 3363/SNN-KH; 296/GM-SNN
Chiều     
Chủ nhật, 26/12/2021    
Sáng26/12/2021 07:00 26/12/2021 17:00Kiểm tra tiến độ DA KHCN cấp tỉnh (sản xuất rau, cây ăn quả an toàn)P. KHTCKonPlong72/GM-SKHCN
Chiều26/12/2021 15:00 26/12/2021 17:00Họp trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía BắcLĐ Sở: Huỳnh Văn LiêmHT Ngọc Linh370/GM-VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 569
Hôm qua : 548
Năm 2024 : 131.330
Năm trước : 296.797
Tổng số : 718.637