A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

1. Mục đích, yêu cầu:

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những nội dung, hình thức phù hợp để giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

2. Nội dung

- Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020 nêu trong Nghị quyết XII của Đảng;

- Thảo luận, giải đáp và tổng kết, viết thu hoạch.

- Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XII danh cho cán bộ, đảng viên cơ sở; tài liệu hỏi đáp dùng cho hội viên, đoàn viên và các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân; tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng (do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn);

3. Báo cáo viên, thành phần, thời gian, địa điểm:

3.1 Hội nghị do Đảng bộ Sở tổ chức:

- Báo cáo viên: Tuyên truyền viên của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thành phần:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở;

+ Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ;

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00 ngày 28/6/2016

- Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3.2 Hội nghị do Chi bộ tổ chức:

- Báo cáo viên: Giao đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện;

- Thành phần: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị (trừ các đồng chí đã tham dự ở Hội nghị cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy tổ chức và Đảng ủy Sở tổ chức);

- Thời gian: 01 ngày (thời gian cụ thể do Chi bộ quyết định);

- Địa điểm: Tại cơ quan đơn vị.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1 Đối với Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

- Tổ chức chấm, đánh giá viết bài thu hoạch (đối với các đồng chí tham dự hội nghị do Đảng bộ Sở tổ chức); tổng hợp các ý kiến đề xuất của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động báo cáo Đảng ủy khối; hoàn thành trước ngày 30/7/2016.

4.2 Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ:

- Tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; hoàn thành trước ngày 05/7/2016;

- Thông tin thời gian tổ chức học tập nghị quyết với Đảng ủy Sở để cử đại diện Đảng ủy đến giám sát, nắm tình hình. Kết thúc đợt học tập, báo cáo kết quả về Đảng ủy Sở trước ngày 06/7/2016.

- Tổ chức chấm, đánh giá viết bài thu hoạch (đối với các công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị do Chi bộ tổ chức); tổng hợp các ý kiến đề xuất của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động báo cáo Đảng ủy Sở. Hoàn thành trước ngày 15/7/2016.

Nguồn: Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 28
Hôm qua : 579
Năm 2024 : 70.124
Năm trước : 296.797
Tổng số : 657.431