A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Nâng cao chất lượng đảng viên chính là góp phần nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra: Đến năm 2025, Đảng bộ kết nạp trên 5.000 đảng viên mới. Xác định công tác phát triển đảng viên là một khâu vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, trong năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên, đặc biệt là tăng cường hướng dẫn các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên.
 
Quan tâm tạo nguồn, phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Ảnh: ĐỨC THÀNH
 
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ, chi bộ; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các lực lượng trưởng thôn, thôn phó, thôn đội trưởng, dân quân, dự bị động viên, trưởng phó các ngành, đoàn thể ở thôn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ; phân công cấp ủy, đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng; thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ cho đối tượng cảm tình Đảng để thử thách  và  rèn luyện.
Nhờ làm tốt công tác lựa chọn quần chúng ưu tú, tính đến tháng 10/2022, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 910 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 31.045 đảng viên với 667 TCCSĐ, tăng 2 TCCSĐ so với năm 2021.
Là tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) luôn chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nên đã quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. 
Tính đến ngày 30/10/2022, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 113 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối lên 3.947 đảng viên, với 89 TCCSĐ trực thuộc; trong đó có 47 chi bộ cơ sở và 42 đảng bộ cơ sở (235 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Các tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên phải kể đến như Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Kon Tum, Chi bộ Công ty Cổ phần Đức Bảo.
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên cũng như chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, các chi bộ, đảng bộ chú trọng lựa chọn những quần chúng ưu tú, nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của doanh nghiệp; có nhiều sáng kiến trong xây dựng kế hoạch, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Là một huyện mới thành lập ở vùng biên giới, nhưng công tác phát triển đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai hết sức chú trọng. Từ khi thành lập Đảng bộ huyện Ia H’Drai (tháng 5/2015) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCSĐ và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao.
Bởi vậy, từ nhiều năm nay, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ huyện Ia H’Drai năm nào cũng đạt và vượt chỉ tiêu giao hàng năm. Riêng năm 2022, tính đến đầu tháng 11/2022, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 48 đảng viên (chỉ tiêu giao là 50 đảng viên trong năm 2022); dự kiến đến hết năm nay, Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới.
Để làm tốt việc nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng đến việc chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng và trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên sơ sài, thiếu chu đáo, nhận xét quần chúng không xác đáng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Các đảng viên mới được kết nạp là những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn, liên tục.
Bởi vậy, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, viên chức, người lao động có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng; thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Cấp ủy và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với đối tượng đảng.
Việc nâng cao chất lượng đảng viên chính là góp phần nâng cao chất lượng của các TCCSĐ, xây dựng Đảng, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Dương Đức Nhuận

Nguồn:https://www.baokontum.com.vn/xay-dung-dang/nang-cao-chat-luong-cong-tac-phat-trien-dang-vien-27603.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 16
Hôm nay : 726
Hôm qua : 712
Năm 2023 : 239.404
Năm trước : 189.952
Tổng số : 529.914