A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Ngày 21/7/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 của Sở do đồng chí Phạm Xuân Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn; cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y có đồng chí Ưng Văn Thanh, Chi cục trưởng và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Chi cục.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính năm 2023, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CCCNTY ngày 04/01/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2023; công tác chỉ đạo, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục; các phòng, trạm trực thuộc, các công chức của Chi cục đã bám sát và thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được phân công.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục như:

- Công tác giải quyết TTHC thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Kết quả tình hình thực hiện chỉ tiêu về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (đến ngày 15/6/2023): Tiếp nhận 425 hồ sơ TTHC, trả kết quả 424 hồ sơ, dừng xử lý 01 hồ sơ do người nộp rút hồ sơ (sau khi kiểm tra thực tế, cơ sở không đáp ứng điều kiện) không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Đồng chí Lê Tùng, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ công bố Quyết định

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đó, tổ chức bộ máy của Chi cục Chăn nuôi và Thú y được tổ chức lại theo Quyết định số 294/QĐ-SNN ngày 04  tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum, gồm: 01 Chi cục trưởng; 02 phó Chi cục trưởng; 3 phòng chuyên môn và 3 trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông. Hiện tại, Chi cục đang tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y” theo Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2022 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công tác văn thư lưu trữ thực hiện nghiêm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và cơ quan cấp trên đến công chức trong Chi cục. Qua tuyên truyền, nhận thức của công chức trong ngành, nhất là công chức làm công tác văn thư, lưu trữ được nâng lên, từ đó thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ văn bản đảm bảo theo quy định của pháp luật; việc quản lý, bảo quản, bảo mật  các văn bản, hồ sơ tài liệu dần đi vào quy củ, hoạt động có nề nếp, khoa học, phục vụ tốt  cho  việc lưu trữ, tra  cứu  phục  vụ cho  công  tác  lãnh  chỉ đạo  thực  hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trước mắt và lâu dài.

Kết thúc đợt kiểm tra đồng Phạm Xuân Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những mặt đã đạt được trong thời gian qua của Chi cục trong lãnh chị đạo về công tác cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị Chi cục tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh và Văn bản số 330/SNN-VP, ngày 14/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban hành quyết định phân công vị trí việc làm cho viên chức theo quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Nguyễn Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 686
Hôm qua : 634
Năm 2024 : 109.872
Năm trước : 296.797
Tổng số : 697.179