A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 20/7/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Sở có đồng chí Phạm Xuân Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các Chi cục, các Phòng chuyên môn Sở.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 được Đoàn kiểm tra cải cách hành chính đánh giá như sau:

- Cải cách thủ tục hành chính: công bố, công khai danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ đảm bảo thời gian theo quy định. Thực hiện các tiêu chí đảm bảo theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, sớm hạn đạt tỷ lệ tương đối cao (tỷ lệ: đạt 99,3%); Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết hồ sơ (tỷ lệ: đạt 100%). Tình hình tiếp nhận hồ sơ và thực hiện bằng hình thức trực tuyến: 114 hồ sơ (tỷ lệ: đạt 63,6%); giải quyết trước hạn và đúng hạn: 101 hồ sơ (tỷ lệ: đạt 100%). Việc thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC, tổng số TTHC có phí, lệ phí của đơn vị là 24 TTHC: Tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí (85/179 hồ sơ có phí, lệ phí (tỷ lệ: đạt 47,4%) đảm bảo các tiêu chí đảm bảo theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đảm bảo theo đúng Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Kịp thời xây dựng dự thảo quy chế làm việc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo quy định của UBND tỉnh. Thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và biên chế công chức năm 2024 đúng thời gian quy định. Đã ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 1877/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu

- Cải cách chế độ công vụ, công chức: Việc thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác: đơn vị đã Kế hoạch số 17/KH-SNN ngày 10/02/2023 về Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023. Đã thực hiện quy định về bổ nhiệm theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đơn vị ban hành Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 29/3/2023 về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 và thường xuyên, kịp thời thông báo các Văn bản liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng đến đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành được biết để đăng ký tham gia...

Ngoài ra Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế như: Việc thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC, tổng số TTHC có phí, lệ phí của đơn vị là 24 TTHC, có 8 TTHC phát sinh thanh toán trực tuyến (tỷ lệ: đạt 33,3%) chưa đảm bảo các tiêu chí đảm bảo theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 29/102 TTHC (tỷ lệ: đạt 28%) chưa đảm bảo các tiêu chí đảm bảo theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh. Tại Kế hoạch số 17/KH-SNN ngày 10/02/2023 về Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023. Tính tới thời điểm kiểm tra mới chuyển đổi 05/06 vị trí; còn 01 vị trí chưa chuyển đổi theo kế hoạch...

Nguyễn Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 384
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.442
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.749