A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng (PCTN); ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC; kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN, TC; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN, TC; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN, TC.
- Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền công tác triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…; Các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 530
Hôm qua : 498
Năm 2024 : 111.986
Năm trước : 296.797
Tổng số : 699.293