A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Ngày 21/3 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 53-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công”.

Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giao đoạn, đến năm 2021 hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn toàn tỉnh; Giảm 10% đơn vị sự nghiệp công; Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015, đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính,…..

Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021; Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ về tài chính; Hoàn thành việc chuyển đổi 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025; Giảm bình quân 15% chi phí trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025;….

Tiến hành sắp xếp lại trong các lĩnh vực, giáo dục - đào tạo- giáo dục nghề nghiệp; y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin và truyền thông; sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác (bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường).

Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ sắp xếp lại, giảm mạnh các đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông ….cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện. Sắp xếp lại hoặc thành lập mới các khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Giao BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì xây dựng Đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý I-2018.

Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các Ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, nếu đủ điều kiện thì sắp xếp lại, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Để hoàn thành các mục tiêu, Chương trình cũng đề ra các giải pháp song hành như quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính; …..

Hiện toàn tỉnh có 537 đơn vị sự nghiệp khối Nhà nước quản lý (121 đơn vị cấp tỉnh và 416 đơn vị cấp huyện), các đơn vị sự nghiệp công được thành lập ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn luôn giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong cung ứng dịch vụ công lập và thực hiện an sinh xã hội. Tuy nhiên tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; số lượng người làm việc ngày càng tăng, hợp đồng lao động không đúng quy định còn nhiều,…..

Bùi Đức Trung


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 336
Hôm qua : 851
Năm 2023 : 281.704
Năm trước : 189.952
Tổng số : 572.214