A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắp xếp, tinh gọn còn 7 Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng, giảm 3 Trưởng ban và 6 Phó Trưởng ban

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; từ 10 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giảm xuống còn 07 Ban quản lý; giảm 03 Trưởng ban và 06 Phó Trưởng ban.

Trên cơ sở Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 15-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình 53-CT/TU ngày 21-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Kon Tum, thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và trình Đề án thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkGlei trên cơ sở hợp nhất 03 Ban quản lý rừng phòng hộ: Đăk Long, Đăk Nhoong, ĐăkBlô; Đề án giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang chuyển lâm phần về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi quản ý.

Đến nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 11/7/2018, về việc Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 về việc Giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể: Từ 10 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giảm xuống còn 07 Ban quản lý, đồng thời  giảm 03 Trưởng ban và 06 Phó Trưởng ban; biên chế dôi dư từ việc sáp nhập, giải thể sẽ được rà soát, sắp xếp và chuyển về các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo phù hợp với Đề án vị trí việc làm, hoạt động hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi phụ trách.

Hiện tại, Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei đã đi vào hoạt động; Ban quản lý rừng hộ Đăk Ang đang trong giai đoạn tham mưu UBND tỉnh điều chuyển biên chế cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc Sở và giao lâm phần về Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi quản lý./.

Ưng Văn Thanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 425
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.483
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.790