A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 371/KH-UBND, ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SNN về Công tác thông tin đối ngoại năm 2023.
Mục đích của Kế hoạch là phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân trong toàn Sở về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; kịp thời thông tin chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; thực hiện hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, góp phần thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực trọng tâm của ngành và của tỉnh Kon Tum; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về TTĐN; thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn và hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của tỉnh Kon Tum nói chung và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn; đồng thời, đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh..

 

Ảnh nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.

Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như công tác chỉ đạo, quán triệt, củng cố nhân sự làm công tác thông tin đối ngoại; tăng cường các hoạt động trên Các Trang Thông tin điện tử của: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường  theo  dõi,  tổng  hợp thông tin báo chí trong và ngoài nước, thông tin trên mạng xã hội về tình hình của tỉnh. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, của tỉnh, của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2023; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN; triển khai các nhiệm vụ tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại với với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội về tình hình hoạt động các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về nội dung: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp tin, bài. Đồng thời, khuyến khích các cá nhân trong và ngoài ngành cung cấp thông tin, ý tưởng, các bài viết có liên quan (theo Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử).

Về hình thức: Khuyến khích các tin, bài có hình ảnh đẹp và có thêm thông tin đa phương tiện (âm thanh, video…). Trước mắt, các chuyên mục chủ yếu được trình bày bằng tiếng Việt, khuyến khích phát triển thêm ngôn ngữ tiếng Anh.

Thực hiện sản xuất và cung cấp sản phẩm, nội dung thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại theo yêu cầu nhiệm vụ của 03 Chương trình MTQG (Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025;  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, xây dựng Nông thôn mới) và đặc thù của địa phương để phổ biến, tuyên truyền trên các Trang Thông tin điện tử của: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh và hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông khác.

Tăng cường  thông  tin,  giới  thiệu,  quảng  bá  hình ảnh  về con người, sản xuất, tiềm năng phát triển  ngành  và  các sản  phẩm đặc trưng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các hoạt động ngoại giao, đối ngoại nhân dân, xúc tiến đầu tư thương mại trong nông nghiệp (kết nối, tiêu thụ sản phẩm v.v..), hợp tác với các kênh truyền hình đối ngoại trung ương, các kênh truyền thông xã hội có lượng truy cập lớn…

Ngoài ra, Kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác về thông tin đối ngoại trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thực hiện tốt việc trao đổi thông tin trong các dự án, kế hoạch hợp tác có yếu tố nước ngoài.

Nguyễn Mạnh Hùng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11.989
Hôm nay : 252
Hôm qua : 525
Năm 2023 : 278.159
Năm trước : 189.952
Tổng số : 568.669