Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Ngày 12/12/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Kế hoạch chi ...

Giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sử người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu và sổ tạm trú.

Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4066/UBND-NC, về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.Theo Văn bản nêu rõ, trong quá trình ...

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp tỉnh

Ngày 28/2/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành  Quyết định số 95/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bãi bỏ; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ

Ngày 03/10, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bãi bỏ; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh ...

Hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo để tổ chức, công dân biết Hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum (có Hướng dẫn chi tiết ...

Phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

Ngày 01/4/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 33/KH-SNN, Kế hoạch Phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022. Trong đó thể hiện mục tiêu và yêu cầu của kế ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được thay thế và sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp

Ngày 18/02, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được thay thế và sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon TumTheo ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 27/01, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Theo đó, công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 27/01, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Theo đó, công bố 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 170
Hôm qua : 227
Năm 2023 : 13.613
Năm trước : 189.952
Tổng số : 304.123