A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Ngày 13/2, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, công bố 02 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực thú y: Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (Mã TTHC:1.011478.000.00.00.H34); Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (Mã TTHC:1.011479.000.00.00.H34). Công bố 03 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực lâm nghiệp: Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vật (Mã TTHC:1.011470.000.00.00.H34);Xác nhận bảng kê lâm sản (Mã TTHC: 1.000045.000.00.00.H34); Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã TTHC: 1.011471.000.00.00.H34).
Thay thế các thủ tục hành chính số: 1, 2 Mục I; số 1, 2, 4, 5, 9 Mục II;  số 11 Mục VII, Phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
Thay thế thủ tục hành chính số 4 Mục III Phần A Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thay thế thủ tục hành chính số 3 Mục I Phần A Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bãi bỏ các thủ tục hành chính số: 3 Mục I; số 3, 6, 7, 8 Mục II Phần A; số 2 Mục II, Phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Quyết định kèm theo). 
Nguyễn Mạnh Hùng

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 10
Hôm qua : 384
Năm 2024 : 115.616
Năm trước : 296.797
Tổng số : 702.923