A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

1. Kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống kiểm soát TTHC

Cử công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Văn phòng Sở và các Chi cục (01 công chức/Chi cục). Báo cáo về Sở trước ngày 30/3/2017.

2. Triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (hệ thống Bưu điện tỉnh) theo đúng quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến công chức và người lao động trong cơ quan mình và tổ chức, công dân về các quy định của nội dung tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiến hành rà soát, lập danh mục các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết định qua dịch vụ bưu chính công ích. Báo cáo về Sở chậm nhất vào ngày 15/02/2017 (kèm file văn ban qua địa chỉ gmail văn phòng: vpsnnkontum@gmail.com) để tổng hợp gửi Sở Tư pháp.

 - Sau khi danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, yêu cầu các Chi cục, phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Tách riêng việc niêm yết và công khai danh mục, nội dung chi tiết các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC và trên trang TTĐT (nếu có);

+ Tiến hành rà soát, sửa đổi quy trình tiếp nhận và xử lý công việc đối với nhóm TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích của cơ quan phù hợp với quy định hiện hành;

+ Chủ động phối hợp Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng, cung cấp danh mục và nội dung chi tiết các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích (có giao kết đầy đủ, rõ ràng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC). Việc ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh phải hoàn thành trước 05 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách, các quy định và TTHC chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình, tham mưu Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật thủ tục hành chính, văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia

- Khẩn trương thống kê, rà soát các TTHC hiện nay chưa được công bố (trừ các TTHC trong năm 2016 đã đề nghị) để tham mưu Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các TTHC ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương các cấp (bao gồm: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Báo cáo về Sở trước ngày 30/3/2017.

- Niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan có giải quyết TTHC; Trang thông tin điện tử của Sở.

- Thực hiện nghiêm công tác đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (nếu có).

4. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

- Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính;

- Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

5. Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các Chi cục cơ quan.

6. Công tác truyền thông; chế độ thông tin báo cáo nhiệm vụ kiểm soát TTHC

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính./.

Văn phòng Sở


Tác giả: trung kt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 31
Hôm qua : 579
Năm 2024 : 70.127
Năm trước : 296.797
Tổng số : 657.434