A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum

Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, hoạt động của các cơ quan, ban ngành. Chuyển đổi số sử dụng dữ liệu và hệ thống công nghệ số nhằm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước.

Để triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-CCTT&BVTV, ngày 29/01/2024 về triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2024 nhằm phát huy kết quả đạt được trong chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của đơn vị trong năm 2023; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 4627/KH-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 14/KH-SNN, ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chính phủ số, kinh tế số trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ đó, từng bước triển khai áp dụng các ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ như áp dụng hiệu quả các ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản điện tử ioffice, Hệ thống quản lý cán bộ công chức, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm kế toán; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số văn bản, ký số lãnh đạo, ký số kho bạc; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị đã lồng ghép vào các lớp tập huấn chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật việc sử dụng công nghệ số, các ứng dụng số trong quá trình thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện nhất.

Để công tác chuyển đổi số đạt được kết quả cao, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện như sau:

1. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 14/KH-SNN, ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 06/KH-CCTT&BVTV, ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2024.

2. Thường xuyên cập nhật các định hướng, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, của tỉnh; các tài liệu tham khảo thường kỳ phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chuyên trang về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum để tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, người lao động của đơn vị về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước; vị trí, vai trò của chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số, nông thôn số từng lĩnh vực được giao.

 

 

Tuyên truyền công tác chuyển đổi số thông qua các lớp tập huấn

cho các cơ sở kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

 

3. Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số, An toàn thông tin (ATTT), Kiến trúc Chính quyền Điện tử (KTCQĐT) cho công chức do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 3148/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: 

a) Phối hợp cung cấp các nội dung liên quan để thực hiện việc xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025, định hướng năm 2030 đồng bộ với Kiến trúc cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 2.0.

b) Phối hợp thực hiện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đến đơn vị.

c) Rà soát, đề xuất phê duyệt DVCTT toàn trình, nâng cao tỷ lệ DVCTT toàn trình; DVCTT được điền sẵn thông tin; DVCTT được cá thể hóa.

d) Triển khai kết nối các ứng dụng dùng chung qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và duy trì, phát sinh trao đổi dữ liệu thường xuyên.

đ) Tăng cường ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền tảng số; tổ chức ứng dụng 100% các nền tảng số dùng chung của Bộ, ngành TW và của tỉnh triển khai thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Tổ chức rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng tại đơn vị để khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 100% hệ thống thông tin của Chi cục theo quy định.

6. Tăng cường sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại "Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Kế hoạch số 1945/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 sửa đổi bổ sung Kế hoạch số 1945/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022.

                                                                                                 Chu Thị Lan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 441
Hôm qua : 599
Năm 2024 : 129.559
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.866