A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để triển khai, thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. Ngày 04/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 33/KH-SNN về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Toạ đàm cải cách hành chính năm 2024 ngành nông nghiệp và PTNT (Minh hoạ).

Theo đó mục tiêu là thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân liên quan đến nhiệm vụ đơn vị; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở. Nội dung thông tin, tuyên truyền phải rõ ràng, chuẩn xác, đúng đối tượng; phải tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính với các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính… làm cơ sở để các đơn vị biết, đề ra giải pháp khắc phục. 

Toàn cảnh buổi Toạ đàm cải cách hành chính năm 2024 ngành nông nghiệp và PTNT (Minh hoạ).

Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

(1) Về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là: việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

(2) Về đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính hng năm của tỉnh, của S, của cơ quan đơn vị; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan đơn vị mình.

(3) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(4) Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (https://www.kontum.gov.vn) và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum (https://dichvucong.kontum.gov.vn).

(5) Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND.

(6) Thông tin kịp thời bthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố.

Nguyễn Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 373
Hôm qua : 384
Năm 2024 : 115.979
Năm trước : 296.797
Tổng số : 703.286