A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Kế hoạch số 1609/KH-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum về Triển khai công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2023,

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mua bán người; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong phòng, chống mua bán người; khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm mua bán người và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống mua bán người đã được chỉ ra trong năm 2022.

2. Làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người.

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1583/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người. Xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, trên các lĩnh vực, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu cao nhất nhằm “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ quyền con người”, “bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân”.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm mua bán người

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tập trung ở cơ sở và các đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30 tháng 7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30 tháng 7”phù hợp với thông điệp về phòng, chống mua bán người năm 2023.  Lồng ghép công  tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người với phòng, chống tội phạm, phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 401
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.459
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.766