A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 1565/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống ma túy; hướng tới xây dựng cộng đồng sạch ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành biết, hưởng ứng; chủ động nắm tình hình và triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trong ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

3. Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6 năm 2023) phải được tiến hành đồng bộ; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung liên quan về công tác phòng, chống ma túy năm 2023; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào các nội dung tại Kế hoạch này tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị mình.

2. Văn phòng Sở:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy tại Khối Văn phòng Sở.

3. Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy, nhận biết được loại cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca...), các quy định của pháp luật nghiêm cấm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, trách nhiệm hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy.

4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy, chất hướng thần.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 542
Hôm qua : 548
Năm 2024 : 131.303
Năm trước : 296.797
Tổng số : 718.610