A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI

Thực hiện Văn bản số 227/TTr-NV3, ngày 27/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đăng nội dung như sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 31/01/2023 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn năm 2023; chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của Luật PCTN và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện hiện vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Gắn việc kiểm soát tham nhũng với công tác đánh giá cán bộ; xử lý nghiêm các trường hợp phát hiện có liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận với thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.
 

 

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 411
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.469
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.776