Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 169
Hôm qua : 227
Năm 2023 : 13.612
Năm trước : 189.952
Tổng số : 304.122