Lễ trao Quyết định nghỉ hưu

Chiều ngày 29/3/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trao quyết định hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với đồng chí Nguyễn Văn Năm- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn từ ngày 01/4/2023. ...

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 thuộc “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025” (có Văn bản kèm theo)

Ban hành Quý chế hoạt động của Đội tự quản đảm bảo an ninh trật tự và tài sản trong cơ quan

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ...

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ...

Thành lập mô hình “Đội tự quản đảm bảo an ninh trật tự và tài sản trong cơ quan” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 06/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 162/QĐ-SNN, Thành lập mô hình “Đội tự quản đảm bảo an ninh trật tự và tài sản trong cơ quan” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Gồm các thành viên sau đây:Ông Phan ...

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-UBND, ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Ngày 20/02/2023, Sở Nông nghiệp ...

Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum".

Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; NĐ số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ ...

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở năm 2023

Ngày 10/01/2022 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 03/KH-SNN, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở năm 2023 (có Kế hoạch kèm theo)

Công bố, trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Sáng ngày 17/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ đối với Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT). Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tấn Liêm, ...

Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Trí

Ngày 15/11/2022 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 581/QĐ-SNN, Về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Trí, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi ...

Công đoàn văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày 20/10

 Hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh những người phụ nữ Việt nhân dịp chính thức thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với tinh thần đó ban nữ công Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn tích ...

Đăng ký doanh nghiệp, doanh nhân tham gia chương trình “Doanh nghiệp Văn hóa với sự trường tồn cùng Dân tộc Việt Nam”

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển số 2143/PC-VP ngày 20 tháng 9 năm 2022 về Công văn số 50/CV-UNESCO ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin đến cộng đồng doanh ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 373
Hôm qua : 384
Năm 2024 : 115.979
Năm trước : 296.797
Tổng số : 703.286