1. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè phù hợp với đặc điểm sinh thái vùng Đông Trường Sơn tỉnh Kon Tum; 2. Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm cây Thông Caribea và một số giống Bạch đàn phục vụ trồng rừng gỗ nguyên liệu giấy trên một ...