A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2023

Thực hiện hóa Kế hoạch số 4121/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 và Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. Ngày 23/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNN về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mục đích của Kế hoạch là thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nội dung thông tin, tuyên truyền phải rõ ràng, chuẩn xác, đúng đối tượng; phải tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính với các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính… làm cơ sở để các đơn vị biết, đề ra giải pháp khắc phục.
Kế hoạch tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:
(1) Về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là: việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
(2) Về đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính hng năm của tỉnh; của các sở, ngành; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
(3) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
(4) Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://www.kontum.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
(5) Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.
(6) Thông tin kịp thời bthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố
Nguyễn Mạnh Hùng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 393
Hôm qua : 599
Năm 2024 : 129.511
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.818