A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Ngày 10/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2152/UBND-TTHCC Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả Công văn số 1785/UBND-TTHCC ngày 14/6/2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1817/UBND-NC ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc theo dõi công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC (thường xuyên rà soát, kiểm tra số lượng TTHC của ngành quản lý đảm bảo đồng nhất với số lượng TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC); tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên theo dõi kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính ph; cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Chủ tịch  UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai TTHC; thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết TTHC chậm muộn hằng tháng theo quy định./.

Vũ Huệ


Nguồn:https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/48150/Tiep-tuc-day-manh-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 346
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.865
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.172