Ngày 10/01, Khối thi đua các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019. Đến dự và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ ...