KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-SNN, ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, ...

Thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI

Thực hiện Văn bản số 227/TTr-NV3, ngày 27/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đăng nội dung như sau:- Tiếp ...

KẾT LUẬN THANH TRA

Thực hiện Quyết định số: 668/QĐ-SNN, ngày 19/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum từ ngày ...

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm ...

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Kết luận Thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật và giống cây trồng; thực phẩm nông sản trên địa bàn các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Rẫy, Kon Plông, tỉnh Kon ...

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số: 1930/UBND-NC ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phương ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 270
Hôm qua : 523
Năm 2023 : 79.882
Năm trước : 189.952
Tổng số : 370.392