Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý (có Kết luận thanh tra số 06/KL-SNN ngày 28/8/2023 kèm ...

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-SNN, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật; ...

Kết quả công tác phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện các Kế hoạch số 1609/KH-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum về Triển khai công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn ...

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-SNN, ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, ...

Thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI

Thực hiện Văn bản số 227/TTr-NV3, ngày 27/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đăng nội dung như sau:- Tiếp ...

KẾT LUẬN THANH TRA

Thực hiện Quyết định số: 668/QĐ-SNN, ngày 19/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum từ ngày ...

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Năm 2023 : 242.074
Năm trước : 189.952
Tổng số : 532.584