A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.
Xét Báo cáo số 01/BC-Ttra, ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Qua kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với Kết luận số 03/KL-SNN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Kết luận số 05/KL-SNN, ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum. Đến nay, các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum; Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum đã thực hiện xong kết luận và các kiến nghị biện pháp xử lý tại các kết luận nêu trên (có Thông báo kèm theo).

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 265
Hôm qua : 570
Năm 2024 : 133.108
Năm trước : 296.797
Tổng số : 720.415