A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 09 quy trình vận hành hồ chứa nước thủy lợi vừa và lớn trên địa bàn toàn tỉnh (UBND tỉnh phê duyệt từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021).
Theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 12 - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan thẩm định) có trách nhiệm công bố công khai Quy trình vận hành được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai 09 Quy trình vận hành hồ chứa nước vừa và lớn được phê duyệt trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 như sau:
1. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ia Hiur, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum  - Phê duyệt tại Quyết định 89/QĐ-UBND, ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh.
2. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh) - Phê duyệt tại Quyết định 804/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh.
3. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh) - Phê duyệt tại Quyết định 805/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh.
4. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Cà Tiên, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh) - Phê duyệt tại Quyết định 806/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh.
5. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Đăk Hnia, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh) - Phê duyệt tại Quyết định 818/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh.
6. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Đăk Yên, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh) - Phê duyệt tại Quyết định 822/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh.
7. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Đăk Uy, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh) - Phê duyệt tại Quyết định 823/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh.
8. Quy trình vận hành Hồ chứa nước Đăk Trít, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum - Phê duyệt tại Quyết định 929/QĐ-UBND, ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh.
9. Quy trình vận hành hồ chứa nước Đội 6, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum - Phê duyệt tại Quyết định 982/QĐ-UBND, ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh (Có 09 file quyết định phê duyệt và quy trình vận hành kèm theo).

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 413
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.932
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.239