TT

Tên đơn vị/cá nhân

Điện thoại cơ quan

Di động

1

Lãnh đạo Sở

  
 

Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm

02603864260

0966111259

 

Phó Giám đốc Sở: Văn Tất Cường

02603861181

0913488743

 

Phó Giám đốc Sở: Phạm Xuân Khanh

02603912096

0967005399

 

Phó Giám đốc Sở: Huỳnh Văn Liêm

02603504179

0932526797

2

Văn phòng Sở

  
 

Ưng Văn Thanh: Chánh Văn phòng

02603861427

0797902318

 

Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng

02603915690

 

 

Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT

0260 3862516;

Thư công vụ: snnptnt@kontum.gov.vn

4

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02603864833

 
 

Bùi Hành Quân - Trưởng phòng

 

0905565853

 

Bùi Đức Trung - Phó Trưởng phòng

 

0973014777

 

Đoàn Hữu Hoà  - Phó Trưởng phòng

 

0905443366

 

Phạm Quốc Long - Phó Trưởng phòng

  

5

Thanh tra Sở

02603861160

 

 

Trương Văn Tuấn - Chánh Thanh tra

 

0914060668

 

Lê Hữu Vinh - Phó Chánh Thanh tra

 

0914073257

6

Phòng Quản lý xây dựng công trình

02603918454

 
 

Đặng Hải Triều -Trưởng phòng

 

0903596181

 

Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng

 

0914049762

7

Phòng Tổ chức - Cán bộ

02603917818

 
 

Lê Tùng - Trưởng phòng

 

0976420913

 

Y Lập - Phó trưởng phòng

 

0979050827

8

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

02603861164

 
 

Đỗ Thị Bích Trâm - Phó Chi cục trưởng

02603861160

0982889189

9

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

02603862465

 

 

Vũ Văn Đãn - Chi cục trưởng

 

0983049636

 

Đoàn Năng Rường - Phó Chi cục trưởng

 

0913455140

10

Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y 

02603861314

 
 

 Phạm Ngọc Hiếu - Chi cục trưởng

 

0905326538

 

 Đoàn Thanh Mai - Phó Chi cục trưởng

 

0914073509

 

Đoàn Bá Quyết - Phó Chi cục trưởng

 

0905045669

11

 Chi cục Thủy lợi

02603911050

 
 

Trần văn Lực - Chi cục trưởng

 

0903537889

12

 Chi cục Phát triển nông thôn

02603500139

 

 

Nguyễn Văn Năm - Chi cục trưởng

 

0905105349

 

 Nguyễn Quang Hoà - Phó Chi cục trưởng

 

0989824050

13

 Văn phòng Nông thôn mới

02603918566

 
 

Nguyễn Tấn Liêm - Chánh Văn phòng

 

0966111259

 

Trịnh Văn Sơn - Phó Chánh văn phòng

 

0968176845

14

 Chi Cục Kiểm Lâm 

02603862520

 
 

Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng

 

0983520199

 

Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục trưởng

 

0914084510

 

Nguyễn Văn Tiến - Phó Chi cục trưởng

 

0908590277

 

Nguyễn Văn Nam - Phó Chi cục trưởng

 

0903522117

15

Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư 

02603 861751

 
 

Đặng Văn Tuấn - Giám đốc

 

0913442140

 

Nguyễn Đình Chức - Phó giám đốc

 

0903592346

 

Ngô Văn Hải - Phó Giám đốc

 

0905178119

16

Trung tâm nước sạch và VSMTNT

02603 862890

 
 

Đặng Trần Huân - Giám đốc

 

0931181101

 

Hồ Hải Hưng - Phó Giám đốc

 

0985780008

17

BQL DA Phát triển nông thôn tổng hợp

02603 861598

 
 

Hoàng Văn Thuận - Giám đốc

 

0905881269

 

Lê Văn Lễ - Phó Giám đốc

 

0905178134

 

Tô Văn Bình - Phó Giám đốc

 

0974637536

18

BQL DA Bảo vệ và quản lý TH các hệ STR (KfW10)

02603958576

 
 

Nguyễn Tấn Liêm - Giám đốc

 

0966111259

 

Đặng Hiếu Trung - Phó Giám đốc

 

913155089

19

Ban quản lý dự án VnSAT

 

 

 

Đoàn Năng Rường - Phó Giám đốc

 

0913455140

 

Dương Thị Thanh Lương - Phó Giám đốc

 

0914167169

19

BQL rừng phòng hộ  Đăk GLei

  

 

Hồ Tấn Hoàng - Trưởng ban

 

0905090059

 

Lê Thanh Giảng - Phó trưởng ban

 

0984082042

 

Nguyễn Trọng Nhất - Phó trưởng ban

 

0973388777

20

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

  
 

Phan Quốc Vũ - Trưởng ban

 

0982577787

 

Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban

 

0905217645

22

BQL rừng phòng hộ  Đăk Hà

  
 

Phạm Ngọc Nhẫn - Trưởng ban

 

0901901259

 

Lê Ngọc Bảo - Phó trưởng ban

 

0914199159

24

BQL Khu BTTN Ngọc Linh

  
 

Đinh Ngọc Thanh - Trưởng ban

 

0905281254

 

Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban

 

0987443977

 

Lê Mạnh Tiến - Phó trưởng ban

 

0905234469

25

BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông 

  
 

Trần văn Tuất - Trưởng ban

 

0905112686

 

Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban 

 

0935245889

26

BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy 

  
 

 Trần Ngọc Trường Thịnh - Trưởng ban

 

0905025992

 

Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban

 

0983347787

27

Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy

  
 

Lương Văn Phường - Giám đốc

 

0914157909

 

Phan Văn Tân - Phó Giám đốc

 

0905670889