Chủ nhật, 05/12/2021 - 20:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch Công tác Tuần 49 năm 2020

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 30/11/2020
Sáng 30/11/2020 07:30 30/11/2020 09:30 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;


Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
30/11/2020 07:30 30/11/2020 17:00 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg. TTN Sóc Trăng 633/GM-BNN-VP
Chiều 30/11/2020 14:00 30/11/2020 17:00 Hợp tác phát triển Mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, định hướng 2045 Trần Văn Chương UBND tỉnh 2311/2020/CV-HHMC
30/11/2020 14:00 30/11/2020 17:00 Họp cho ý góp ý Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở. Nguyễn Tấn Liêm; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở HT Sở  
30/11/2020 14:00 30/11/2020 17:00 Họp dề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ khắc phục các công trình hư hại do thiên tai trong năm 2020 Văn Tất Cường HT nhỏ 256/GM-SNN
Thứ 3, 01/12/2020        
Sáng 01/12/2020 08:00 01/12/2020 17:00 Hội thảo giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới Trần Văn Chương Hà Nội  
01/12/2020 08:00 01/12/2020 17:00 Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi - Kon Tum Phạm Xuân Khanh; Phòng KHTC Quảng Nam 1043/GM-UBND; xe Trung
01/12/2020 08:00 01/12/2020 17:00 Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (cả ngày). Nguyễn Tấn Liêm Hội trường họp Tỉnh ủy 43-CV/TU
01/12/2020 08:00 02/12/2020 17:00 Kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao năm 2020 Trần Văn Chương; TP Đoàn giám sát TP Kon Tum 2680/SNN-KH; xe Thế Anh
01/12/2020 08:30 01/12/2020 12:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV-AIDS Văn Tất Cường HT Ngọc Linh 257/GM-VP
Chiều          
Thứ 4, 02/12/2020        
Sáng 01/12/2020 08:00 02/12/2020 17:00 Kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao năm 2020 Trần Văn Chương; TP Đoàn giám sát TP Kon Tum 2680/SNN-KH; xe Thế Anh
02/12/2020 08:00 02/12/2020 17:00 Tham dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý Phạm Xuân Khanh; Phòng TCCB Đak Glei 12/GM-BQL
Chiều 02/12/2020 13:30 02/12/2020 17:00 Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nguyễn Tấn Liêm HT Cty TNHH MTV Cao su Kon Tum (639 Phan Đình Phùng) 113-CV/ĐUK
02/12/2020 13:30 03/12/2020 17:00 Hội thảo chuyên đề số 02 Xây dựng mô hình nông thôn mới thôn, bản, ấp vùng ĐBKK phát triển bền vững Trần Văn Chương Yên Bái 1527/GM-VPĐP-KHTC&GS
02/12/2020 14:00 02/12/2020 17:00 Họp xử lý việc xin hỗ trợ kinh phí để phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác PCTT và xây dựng nông thôn mới. Văn Tất Cường Sở TC 227/GM-STC
Thứ 5, 03/12/2020        
Sáng 03/12/2020 07:00 03/12/2020 17:00 Kiểm tra khu vực khu vực đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Xây dựng Đức Tiến Đăk Glei) Phòng KHTC Đăk Glei 476/GM-STNMT
03/12/2020 07:30 03/12/2020 11:00 Kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 Phạm Xuân Khanh; Các Phòng: TCCB, VP, KHTC, TS HT Sở 203/TB-HĐ
03/12/2020 07:30 03/12/2020 11:00 Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện huyện Đăk Glei và huyện Kon Plông Phạm Xuân Khanh; Phòng KHTC Sở TNMT 481/GM-STNMT
03/12/2020 07:30 04/12/2020 17:00 Tham dự Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Các Chi cục KS An Thái 26/GM-STP
03/12/2020 08:00 03/12/2020 11:00 Họp thẩm định phương án định giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất Công trình,dự án:Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch Phòng KHTC Sở TC 228/GM-HĐTĐGĐ
03/12/2020 08:00 03/12/2020 12:00 Tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý đề xuất dự thảo Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 CCPTNT Đà Lạt 72/GM-KTHT-NNNT; 2756/SNN-VP
Chiều 02/12/2020 13:30 03/12/2020 17:00 Hội thảo chuyên đề số 02 Xây dựng mô hình nông thôn mới thôn, bản, ấp vùng ĐBKK phát triển bền vững Trần Văn Chương Yên Bái 1527/GM-VPĐP-KHTC&GS
03/12/2020 13:30 03/12/2020 17:00 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020 Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh 336/TB-UBND; 342/TB-UBND
03/12/2020 13:30 03/12/2020 17:00 Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020 Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh  
03/12/2020 14:00 03/12/2020 17:00 Họp xem xét giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, huyện Kon Rẫy Phòng KHTC Sở TNMT 483/GM-STNMT
03/12/2020 14:00 03/12/2020 17:00 Làm việc với Đoàn chuyên gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Văn Tất Cường Sở KHĐT 52/GM-SKHĐT
Thứ 6, 04/12/2020        
Sáng 03/12/2020 07:30 04/12/2020 17:00 Tham dự Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Các Chi cục KS An Thái 26/GM-STP
04/12/2020 07:00 04/12/2020 09:00 Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020 Lê Tùng - UVBTV Chi Bộ BQL Thủy lợi và Hạ tầng nông thôn 43-TB/ĐU
04/12/2020 08:00 04/12/2020 11:00 Họp Hội đồng Xét công nhận đạt CQGYTX (15.2) năm 2020 VP NTM Sở YT 4542/GM-SYT
04/12/2020 08:30 04/12/2020 17:00 Tham dự Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 Phạm Xuân Khanh; CCT CCKL Hà Nội 3333/VP-NNTN
04/12/2020 09:00 04/12/2020 11:00 Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020 Lê Tùng - UVBTV Chi cục QLCL 43-TB/ĐU
Chiều 04/12/2020 13:30 04/12/2020 17:00 Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020 Lê Tùng - UVBTV TTKN 43-TB/ĐU
04/12/2020 13:30 04/12/2020 15:00 Họp hội đồng đánh giá, phân hạng sản phấm Ocop Trần Văn Chương HT Sở 257/GM-HĐĐG-OCOP
04/12/2020 14:00 04/12/2020 17:00 Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Dự án VnSAT 2020 LĐ Sở: Trần Văn Chương; P. TCCB và thành phần liên quan VnSAT 39/GM-VnSAT
04/12/2020 14:30 04/12/2020 17:00 Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Tấn Liêm Hội trường họp BTV Tỉnh ủy 284-CV/VPTU
04/12/2020 15:00 04/12/2020 17:00 Họp cho ý kiến về dự thảo các báo cáo của Đoàn giám sát Trần Văn Chương BTGTU  
Thứ 7, 05/12/2020        
Sáng 05/12/2020 07:30 05/12/2020 10:00 Dự Lễ phát động Tháng cao điểm toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng huyện Sa Thầy Phạm Xuân Khanh (Hoãn) Sa Thầy 152/GM-BCĐ; 271/TB-BCĐ
05/12/2020 08:00 05/12/2020 17:00 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2020 Trần Văn Chương; Phòng KHTC CC Chăn nuôi và TY 2786/SNN-TCCB
05/12/2020 08:00 05/12/2020 17:00 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2020 Văn Tất Cường; Phòng QLXDCT CC Thủy lợi 2786/SNN-TCCB
05/12/2020 08:00 05/12/2020 11:00 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2020 Nguyễn Tấn Liêm; Phòng KHTC CC TT và BVTV 2786/SNN-TCCB
Chiều 05/12/2020 13:30 05/12/2020 17:00 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2020 Phạm Xuân Khanh; Phòng TCCB Kiểm lâm 2786/SNN-TCCB; 15/GM-CCKL
Chủ nhật, 06/12/2020        
Sáng 06/12/2020 08:00 08/12/2020 11:00 Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm HĐND tỉnh 63/NQ-HĐND; 54/TB-TTHĐND; 30/GM-TTHĐND
Chiều 06/12/2020 13:30 06/12/2020 17:00 Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục PTNT năm 2020 LĐ Sở: Trần Văn Chương, P. TCCB CC PTNT 25/GM-CCPTNT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 241
Hôm qua : 143
Năm 2021 : 92.766
Năm trước : 0
Tổng số : 92.766