A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch Công tác Tuần 53 năm 2020

LỊCH TUẦN (28/12/2020-03/01/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 28/12/2020
Sáng 28/12/2020 07:30 28/12/2020 11:00 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM HT Sở  
28/12/2020 08:00 28/12/2020 11:00 Làm việc của Đoàn công tác Sở Nội vụ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 55/KH-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ Phạm Xuân Khanh; Phòng TCCB Phòng GB 207/TB-SNV
28/12/2020 08:00 28/12/2020 17:00 Dự Hội nghị tổng kết Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Kon Tum năm 2020 TTN KS An Thái 4922/GM-SYT
28/12/2020 08:00 28/12/2020 12:00 (28/12-29/12):Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương triển khai NQ của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm HT Ngọc Linh 53/GM-UBND
Chiều 28/12/2020 13:30 28/12/2020 17:00 Dự và và chỉ đạo“Tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2020 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2021” Trần Văn Chương Chi cục CN và TY 04/GM-CCCNTY
28/12/2020 13:30 28/12/2020 17:00 Họp thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum LĐ Sở: Văn Tất Cường UBND tỉnh 285/GM-VP
28/12/2020 13:30 28/12/2020 17:00 Họp Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Kon Tum (Báo vắng) Sở VHTTDL 32/GM-BCĐ
28/12/2020 14:00 28/12/2020 17:00 Dự Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển sản phẩm quốc gia cà phê Việt Nam chất lượng cao” CC TTBVTV Đăk Lăk 692/GM-BNN-KHCN; /SNN-VP; 9000/TB-BNN-KHCN
28/12/2020 14:00 28/12/2020 17:00 Họp thống nhất triển khai chỉ tiêu phát triển rừng 2021-2025 trên địa bàn tỉnh LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM HT Sở 270/GM-SNN
28/12/2020 14:00 29/12/2020 17:00 Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Nguyễn Tấn Liêm HT Ngọc Linh 53/GM-UBND
28/12/2020 14:30 28/12/2020 16:30 Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (TĐ Plei Cần) P. KHTC Sở TC 258/GM-STC
28/12/2020 15:00 28/12/2020 17:00 Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cao su Sa Thầy Phòng KHTC Sở TNMT 517/GM-STNMT
Thứ 3, 29/12/2020        
Sáng 29/12/2020 07:30 29/12/2020 11:00 Thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất giống dược liệu (giống gốc, giống thương phẩm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum” Như Giấy mời Phòng GB 276/GM-SNN
29/12/2020 08:00 29/12/2020 17:00 Tham gia xét xử vụ án về QLBVR Báo vắng Kon Plong GM của TAND KonPlong; 4685/UBND-NNTN; Đơn xin vắng mặt
29/12/2020 08:00 29/12/2020 16:30 Kiểm tra thực tế về công tác chặn dòng phục vụ thi công xây dựng công trình Cụm đầu mối hồ Ia Hiur LĐ Sở: Văn Tất Cường, P. QLXDCT và thành phần liên quan Ia HDrai 3271/PC-HTKT, 277/GM-SNN; Xe Thế Anh
29/12/2020 08:00 29/12/2020 11:00 Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Kon Tum P. KHTC Cục Thống kê 15/GM-CTK
29/12/2020 08:30 29/12/2020 11:00 Họp về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Đăk Mi 1 P. KHTC hoặc CCKL Sở TNMT 524/GM-STNMT
29/12/2020 09:00 29/12/2020 11:00 Thống nhất các nội dung trình Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà Trần Văn Chương PH số 2, UBND tỉnh 3582/VP-NNTN
Chiều 28/12/2020 14:00 29/12/2020 17:00 Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Nguyễn Tấn Liêm HT Ngọc Linh 53/GM-UBND
29/12/2020 13:30 29/12/2020 17:00 Tham gia xét xử vụ án Võ Sỹ Chung - CCKL TA tỉnh 134/TA-VP; 2927/UQ-SNN
29/12/2020 14:00 29/12/2020 17:00 Hội nghị CBCC và NLĐ năm 2021 ĐU Sở, BGĐ Sở, CBCCNLĐ các Phòng CM, BQLDA thuộc Sở HT Sở 45/GM-CĐCS
29/12/2020 14:00 29/12/2020 17:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất dựánThủy điện Plei Kần P. KHTC Sở Tài chính 259/GM-HĐTĐGĐ
Thứ 4, 30/12/2020        
Sáng 30/12/2020 07:30 30/12/2020 09:00 Họp thẩm định dự thảo điều chỉnh Kế hoạch Tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP theo GM P. Giao ban 280/GM-SNN
30/12/2020 08:00 30/12/2020 11:00 Hội nghị công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020; Phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản giai đoạn 2016-2020 CCKL Sa Thầy 2962/SNN-VP
30/12/2020 08:00 30/12/2020 11:00 Họp thống nhất các nội dung kiểm tra thực địa công trình (Hồ Đăk Rơn Ga) P. QLXDCT (hoặc CCTL) BQLDA NNPTNT 35/GM-BQL
30/12/2020 09:00 30/12/2020 17:00 Kiểm tra làm rõ nội dung khiếu nại của công dân P. KHTC Ngọc Hồi 33/GM-BQL
30/12/2020 09:00 30/12/2020 11:00 Họp liên ngành tham mưu UB tỉnh đề xuất tham gia Dự án PTBV chuỗi giá trị nông nghiệp, vay vốn WB LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP theo GM P. Giao ban 279/GM-SNN
Chiều 30/12/2020 13:30 30/12/2020 17:00 Hội nghị Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 ngành NNPTNT LĐ UBND tỉnh; BGĐ Sở; LĐ các PNV, CC, TT, BQLDA trực thuộc Sở; LĐ UBND các huyện, TP, VP Điều phối NTM, LĐ Công ty TNHH MTV LN các huyện, VQG CMR, BQLKT, phóng viên HT Sở 269/GM-SNN; 3617/VP-NNTN; 2967/SNN-VP; 278/GM-SNN
30/12/2020 13:30 30/12/2020 17:00 Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi P. KHTC Sở TNMT 528/GM-STNMT
30/12/2020 14:00 30/12/2020 16:00 Trả lời phỏng vấn Đài PTTH Kon Tum về NTM 2020 LĐ Sở: Trần Văn Chương P. Làm việc Quang Mẫn - Duy Vĩ
30/12/2020 14:00 30/12/2020 17:00 Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700 Báo vắng HT Ngọc Linh 296/GM-VP; 3010/SNN-VP
Thứ 5, 31/12/2020        
Sáng 31/12/2020 07:30 31/12/2020 17:00 7h30-11h00, 13h30-17h00: Tiếp công dân Đ/c GĐ Sở hoặc 01 đ/c PGĐ Sở Phòng TCD 144/TB-SNN
31/12/2020 08:00 31/12/2020 17:00 Kiểm tra thực tế địa điểm thực hiện dự án Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty CP ĐT PT Duy Tân P. KHTC, CCKL Ia HDrai 07/DT-GM
31/12/2020 08:30 31/12/2020 17:00 Kiểm tra thực địa, lập thủ tục chuyển MĐ từ đất rừng sản xuất sang đất giao thông và giao đất cho Sở GTVT để thực hiện dự án P. KHTC (hoặc CCKL) xã Hiếu - KPL 529/GM-STNMT
31/12/2020 08:30 31/12/2020 17:00 Kiểm tra hiện trạng, vị trí xin thuê đất của Công ty CPKD Thương mại và Vật liệu xây dựng Tây nguyên P. KHTC (hoặc CCKL) Kon Rẫy 530/GM-STNMT
31/12/2020 11:00 31/12/2020 17:00 Dự Khai trương sản phẩm mới cà phê hòa tan Đẳng sâm Ngọc Linh tại Công ty CP cà phê Đăk Hà LĐ Sở: Trần Văn Chương Đăk Hà GM của Công ty; Xe Thế Anh
Chiều 31/12/2020 14:00 31/12/2020 17:00 Họp thẩm định nội dung đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM Phòng Giao ban 273/GM-SNN, 3000/SNN-KH
Thứ 6, 01/01/2021        
Sáng 01/01/2021 08:00 01/01/2021 17:00 Trực Tết Dương lịch LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. QLXDCT CQ Sở 466/TB-SNN, xe Thế Anh
Chiều          
Thứ 7, 02/01/2021        
Sáng 02/01/2021 08:00 02/01/2021 17:00 Trực Tết Dương lịch LĐ Sở: Trần Văn Chương, VP Sở CQ Sở 466/TB-SNN; Xe Thế Anh
Chiều          
Chủ nhật, 03/01/2021        
Sáng 03/01/2021 08:00 03/01/2021 17:00 Trực Tết Dương lịch LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. KHTC CQ Sở 466/TB-SNN, Xe Trung
Chiều          

Tác giả: Phạm Quang Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 145
Hôm qua : 279
Năm 2021 : 76.707
Năm trước : 0
Tổng số : 76.707