A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch Công tác Tuần 02 năm 2021

LỊCH TUẦN (11/01/2021-17/01/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 11/01/2021
Sáng 11/01/2021 07:30 11/01/2021 09:00 Giao ban Tuần BGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM HT Sở  
11/01/2021 08:00 11/01/2021 11:00 Hội nghị trực tuyến “Triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và xã hội năm 2021” LĐ Sở: Trần Văn Chương HT Ngọc Linh 02/GM-SLĐTBXH
Chiều 11/01/2021 14:00 11/01/2021 17:00 Tham dự họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KHCN cấp tỉnh Phòng KHTC Sở KHCN 01/GM-SKHCN
11/01/2021 14:00 11/01/2021 17:00 Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020. Nguyễn Tấn Liêm Kon Rẫy 05/GM-CTy
Thứ 3, 12/01/2021        
Sáng 12/01/2021 08:00 12/01/2021 11:00 Làm việc với Đoàn công tác Đại học Cần Thơ về sản xuất giống Cá niên LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Trần Văn Chương, PTS HT Sở NNPTNT, sau đó bên Sở KHCN 49/ĐHCT-KTS; 03/GM-SKHCN; 04/GM-SKHCN
12/01/2021 08:00 12/01/2021 10:00 Họp về địa điểm hỗ trợ công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Vp NTM Sở CT 01/GM-SCT
12/01/2021 08:00 12/01/2021 11:00 Tổng kết Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020 Trung tâm nước HT Ngọc Linh 07/SLĐTBXH-BVCSTEBĐG; 30/SLĐTBXH-BVCSTEBĐG
12/01/2021 08:00 12/01/2021 11:00 Hội thảo đầu bờ về mía đường P. KHTC (hoặc CC TTBVTV) Đăk Tô 09/CV-KTS
12/01/2021 09:30 12/01/2021 11:00 Họp triển khai công tác cán bộ LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, TP theo GM Sở Nội vụ 13/GM-SNV
Chiều 12/01/2021 13:30 12/01/2021 16:30 Họp điều chỉnh quy mô, vị trí công trình tôn giáo kết hợp thu hút đầu tư trồng rừng tạo cảnh quan thiên nhiên phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và du lịch Phòng KHTC Sở NV 02/GM-SNV
12/01/2021 14:00 12/01/2021 15:30 Làm việc với đoàn công tác đánh giá hoàn thành dự án của ADB và Bộ Nông nghiệp và PTNT Văn Tất Cường Phòng Giao ban 1596/DANN-HTTN
12/01/2021 14:00 12/01/2021 17:00 Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở năm 2020 (Bổ sung) BTV ĐUS; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc; BT Đoàn, Chủ tịch CĐ HT Sở 42/SNN-TCCB
12/01/2021 14:00 12/01/2021 17:00 Họp thẩm định Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk Hà LĐ Chi cục TTBVTV Sở Nội vụ 10/GM-SNV; 71/SNN-VP
12/01/2021 15:00 12/01/2021 17:00 Họp tham mưu giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM P. Giao ban 05/GM-SNN
Thứ 4, 13/01/2021        
Sáng 13/01/2021 07:30 13/01/2021 17:00 Hội thảo về “Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội, ...." và trình bày BC tham luận về dược liệu LĐ Sở: Trần Văn Chương Đăk Lăk 1405/HĐDT; 1404/KH-HĐDTT14; 71/VP-KGVX; Xe CCTL
13/01/2021 08:00 13/01/2021 11:00 13/01-16/01: Làm việc với Đoàn Kiểm toán năm 2020 của Dự án KfW10 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; BQLDA KfW10; P. KHTC HT BQLDA 1929/DALN-KfW19
13/01/2021 08:30 13/01/2021 17:00 Kiểm tra khu vực dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản (xã Sa Nghĩa và xã Hơ Moong) P. KHTC (hoặc CCKL) Sa Thầy 11/GM-STNMT
13/01/2021 10:00 13/01/2021 11:00 Làm việc với Hiệp hội Mắc ca LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. KHTC HT Sở  
Chiều 13/01/2021 14:00 13/01/2021 17:00 Thống nhất danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 Phòng KHTC Sở KHĐT 52/SKHĐT-XTĐT; 87/SKHĐT-XTĐT
13/01/2021 14:00 13/01/2021 17:00 Dự HN kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020 (Cty LN Kon Plong) LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong 01/GM-C.TY; Xe Thế Anh
Thứ 5, 14/01/2021        
Sáng 14/01/2021 07:15 14/01/2021 11:00 Kiểm tra hoàn thành công trình: XD CSHT cho Tổ hợp tác cà phê bền vững xã Đăk Long P. QLXDCT, BQLDA VnSAT Đăk Hà 04/GM-SGTVT
14/01/2021 07:30 14/01/2021 17:00 14/01-15/01: Nghiệm thu Nạo vét, phát dọn vụ Đông xuân năm 2020-2021 P. QLXDCT (hoặc CCTL) Kon Rẫy và TP Kon Tum 02/GM-BQL
14/01/2021 08:00 14/01/2021 11:00 Dự phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương BGĐ Sở HT Ngọc Linh 06-KH/TU; 113-CV/TU
14/01/2021 08:00 14/01/2021 11:00 Kiểm tra công tác QLBVR (đột xuất) LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, LĐ CCKL Tu Mơ Rông 04/KH-SNN; Xe Thế Anh
14/01/2021 09:00 14/01/2021 11:00 Kiểm tra thực địa công trình (hiện trạng rừng) dự án cụm hồ Đăk Rô Gia P. KHTC (hoặc CCKL) Tu Mơ Rông 02/GM-BQL
14/01/2021 09:00 14/01/2021 11:00 Khảo sát thực tế và cho ý kiến đối ới Phương án bố trí các sở, ngành vào làm việc tại Khối nhà Tổng hợp VP Sở Trụ sở khối nhà Tổng hợp 01/GM-TTDVHCHN
14/01/2021 09:30 14/01/2021 17:00 14/01-15/01: Kiểm tra các dự án Nông nghiệp kết hợp điện năng lượng mặt trời mái nhà đã được UBND tỉnh phê duyệt P. KHTC (Hoặc CCKL) Ia HDrai, TPKT 01/GM-SKHĐT
Chiều 14/01/2021 13:30 14/01/2021 17:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm HT Ngọc Linh 01/GM-UBND
14/01/2021 14:00 14/01/2021 17:00 Phối hợp Đài PTTH Kon Tum thực hiện phóng sự về việc phát triển cây ăn quả ứng dụng CNC trên địa bàn huyện Đăk Hà LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP theo GM Đăk Hà 99/SNN-KH; Xe Lưu
14/01/2021 14:00 14/01/2021 17:00 Họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện dự án Cá Trắm đen P. Thủy sản Sở KHCN 05/GM-SKHCN
14/01/2021 14:00 14/01/2021 17:00 Họp thẩm định Quy trình vận hành hồ chứa các công trình LĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GM HT Sở 04/GM-SNN
Thứ 6, 15/01/2021        
Sáng 15/01/2021 07:00 15/01/2021 11:00 Tập huấn các chính sách thuế mới 2021 và đối thoại người nộp thuế lần thứ nhất 2021 Kế toán VP Sở Cục Thuế 64/GM-CTKTU
15/01/2021 07:00 15/01/2021 17:00 Xét nghiệm LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Trung tâm KSBT Xe Thế Anh
15/01/2021 07:30 15/01/2021 17:00 Kiểm tra công tác khắc phục bão lũ đường vào cửa khẩu phụ Đăk Long - Văn Tách LĐ Sở: Văn Tất Cường; VPTT BCH PCTT Đăk Glei 122/TB-VP; Xe Sở KHĐT
15/01/2021 07:30 15/01/2021 11:00 Hội nghị Tổng kết công tác QLBVR và PTR năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. KHTC CCKL 01/GM-CCKL; Xe Thế Anh
15/01/2021 08:00 15/01/2021 11:00 Kiểm tra hiện trạng, xử lý 1 số hạng mục trong quá trình triển khai dự án Đường và cầu tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 P. QLXDCT (hoặc CCTL) Ngục Kon Tum 15/GM-BQLDA
15/01/2021 08:00 15/01/2021 11:00 Họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị tại thị trấn Măng Đen P. KHTC (hoặc CCKL) Sở Xây dựng 02/GM-SXD
15/01/2021 09:00 15/01/2021 11:00 Cùng LĐ UBND tỉnh kiểm tra hiện trạng công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng Khu CN Sao Mai LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh xã Hòa Bình, TPKT 09/GM-VP; Xe Lưu
15/01/2021 09:30 15/01/2021 11:00 Làm việc về các nội dung liên quan đến bổ sung nhiệm vụ và nhân sự Ban Chấp hành Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum LĐ Sở: Trần Văn Chương Sở Nội vụ 15/GM-SNV
Chiều 15/01/2021 13:30 15/01/2021 16:30 Kiểm tra mô hình trồng bạch đàn Cự Vĩ LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, BQLDA KfW10 Đăk Blà Xe Thế Anh
15/01/2021 13:30 15/01/2021 17:00 Hội nghị CBCC Chi cục PTNT LĐ Sở: Trần Văn Chương CC PTNT 01/GM-CCPTNT
15/01/2021 14:00 15/01/2021 17:00 Tổng kết thi đua khối các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCB Trung tâm KN 01/GM-KN
15/01/2021 14:00 15/01/2021 17:00 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án trồng rừng thay thế năm 2015 BQL rừng phòng hộ Đăk Glei. P. KHTC (hoặc CCKL) Sở Tài chính 09/GM-STC
Thứ 7, 16/01/2021        
Sáng 16/01/2021 08:00 16/01/2021 17:00 Hội thảo thiên tai, sạt lở đất ở khu vực miền Trung LĐ VPTT BCH PCTT Quảng Nam GM của Tổng hội XDVN và UB tỉnh Quảng Nam; 98/SNN-VP
Chiều          

Tác giả: Phạm Quang Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 73
Hôm nay : 2
Hôm qua : 506
Năm 2024 : 66.731
Năm trước : 296.797
Tổng số : 654.038