Về góp ý dự thảo “Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum bảo đảm sự thống nhất với các chính sách đã được thông qua tại Quyết định số ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 5
Hôm qua : 384
Năm 2024 : 115.611
Năm trước : 296.797
Tổng số : 702.918