Thực hiện và tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương ...

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, đó chính là điều kiện và cơ sở để cơ quan Nhà nước giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người ...

Chi cục Kiểm lâm chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10/4/2023 Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 406/CCKL-HCTH về việc chấn chỉnh triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.Văn bản nêu rõ triển ...

Chi cục Kiểm lâm tuyên truyền đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính, không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến. Chi cục Kiểm lâm đã ...

Tập huấn các quy định về An toàn thực phẩm nông thuỷ sản và tuyên truyền về cải cách hành chính

Tập huấn các quy định về An toàn thực phẩm nông thuỷ sản và tuyên truyền về cải cách hành chính (lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến...) cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ...

Những thành tựu nổi bật trong công tác cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đòi hỏi Nhà nước phải cải cách toàn diện, trong đó có cải cách hành chính (CCHC) nhà nước. Văn bản đầu tiên được xem là đánh dấu cho việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về CCHC là Nghị quyết số 38-CP ...

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được kết quả tốt, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 119
Hôm qua : 754
Năm 2024 : 26.384
Năm trước : 296.797
Tổng số : 613.691