A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 của Sở do đồng chí Lê Tùng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng đoàn; cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông có đồng chí Trần Ngọc Trường Thịnh, Trưởng ban và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của Ban quản lý như:

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Đơn vị được giao 25 biên chế sự nghiệp khác đến nay đơn vị đã sử dụng 22 biên chế và còn 03 biên chế đã đăng ký tuyển dụng. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại đơn vị được thực hiện đúng quy định: Trưởng ban: 01 người; Phó Trưởng ban: 01 người; Trưởng phòng, Phụ trách phòng: 02 người; Viên chức không giữ chức vụ: 18 người.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị thực hiện bố trí việc làm đảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 622/QĐ-SNN ngày 21/11/2019, về việc phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông. Tuy nhiên có một số trường hợp chưa phân công vị trí việc làm (Trần Văn Thoa, Phan Tiến Thiết, Nguyễn Phước Nghĩa, A Phi, Mai Trọng Nhỏ)Việc thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm, đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch số 02a/KH-BQL ngày 30/01/2023, điều động viên chức, người lao động của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp năm 2023. Theo Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, đơn vị không đối tượng nào phải chuyển đổi trong năm 2023...

- Công tác Văn thư lưu trữ: Luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, sau khi có văn bản chỉ đạo triển khai của Sở, đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 06/03/2023 về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của đơn vị. Đồng thời ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ, Danh mục hồ sơ công việc năm 2023 và Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu (Quyết định số 47/QĐ-BQL ngày 07/03/2023 về ban hành quy chế văn thư, lưu trữ của BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; Quyết định số 22a/QĐ-BQL ngày 15/02/2023 về ban hành thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; Quyết định số 40/QĐ-BQL ngày 27/02/2023 về ban hành danh mục hồ sơ năm 2023), để triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ...

Kết thúc đợt kiểm tra đồng Lê Tùng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những mặt đã đạt được trong thời gian qua của Ban quản lý trong lãnh chị đạo về công tác cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị Ban quản lý ban hành quyết định phân công vị trí việc làm cho viên chức theo quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các viên chức (Trần Văn Thoa, Phan Tiến Thiết, Nguyễn Phước Nghĩa, A Phi, Mai Trọng Nhỏ).- Tổ chức phân loại, sắp xếp, chỉnh lý theo quy định. Bố trí kệ sắt (tủ) để sắp xếp hồ sơ, tài liệu theo danh mục đã ban hành. Lập danh mục hồ sơ điện tử theo danh mục đã ban hành và cập nhật lưu trữ hồ sơ trên hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan...

Nguyễn Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 401
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.459
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.766