Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 2493/UBND-NC ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 45/UBND-NC, ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 383
Hôm qua : 406
Năm 2024 : 115.605
Năm trước : 296.797
Tổng số : 702.912