Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý (có Kết luận thanh tra số 06/KL-SNN ngày 28/8/2023 kèm ...

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-SNN, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật; ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 170
Hôm qua : 555
Năm 2024 : 32.435
Năm trước : 296.797
Tổng số : 619.742