KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Kết luận Thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật và giống cây trồng; thực phẩm nông sản trên địa bàn các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Rẫy, Kon Plông, tỉnh Kon ...

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số: 1930/UBND-NC ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phương ...

Kết luận thanh tra

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Kết luận số 05/KL-SNN ngày 24/8/2022 Kết luận thanh tra Về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về Lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV InnovGreen trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Kết luận kèm theo)

Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức. Sở Nông nghiệp và ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 161
Hôm qua : 227
Năm 2023 : 13.604
Năm trước : 189.952
Tổng số : 304.114