TTTên đơn vị/cá nhânĐiện thoại cơ quanDi động
1Lãnh đạo Sở  
 Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm2603864260966111259
 Phó Giám đốc Sở: Văn Tất Cường2603861181913488743
 Phó Giám đốc Sở: Phạm Xuân Khanh2603912096967005399
 Phó Giám đốc Sở: Huỳnh Văn Liêm2603504179932526797
 Phó Giám đốc Sở: Y Hằng 914326343
2Văn phòng Sở  
 Phạm Ngọc Hiếu: Chánh Văn phòng2603861427905326538
 Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng2603915690 
 Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT0260 3862516; Thư công vụ: snnptnt@kontum.gov.vn
4Phòng Kế hoạch - Tài chính2603864833 
 Bùi Hành Quân - Trưởng phòng 905565853
 Bùi Đức Trung - Phó Trưởng phòng 973014777
 Đoàn Hữu Hoà  - Phó Trưởng phòng 905443366
 Phạm Quốc Long - Phó Trưởng phòng  
5Thanh tra Sở2603861160 
 Trương Văn Tuấn - Chánh Thanh tra 914060668
 Lê Hữu Vinh - Phó Chánh Thanh tra 914073257
6Phòng Quản lý xây dựng công trình2603918454 
 Đặng Hải Triều -Trưởng phòng 903596181
 Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng 914049762
7Phòng Tổ chức - Cán bộ2603917818 
 Lê Tùng - Trưởng phòng 976420913
 Y Lập - Phó trưởng phòng 979050827
8Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS2603861164 
 Đỗ Thị Bích Trâm - Phó Chi cục trưởng2603861160982889189
9Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật2603862465 
 Vũ Văn Đãn - Chi cục trưởng 983049636
 Đoàn Năng Rường - Phó Chi cục trưởng 913455140
10Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y 2603861314 
  Ưng Văn Thanh - Chi cục trưởng 797902318
  Đoàn Thanh Mai - Phó Chi cục trưởng 914073509
 Đoàn Bá Quyết - Phó Chi cục trưởng 905045669
11 Chi cục Thủy lợi 2603911050 
 Trần văn Lực - Chi cục trưởng 903537889
12 Chi cục Phát triển nông thôn2603500139 
 Nguyễn Văn Năm - Chi cục trưởng 905105349
  Nguyễn Quang Hoà - Phó Chi cục trưởng 989824050
13 Văn phòng Nông thôn mới2603918566 
 Nguyễn Tấn Liêm - Chánh Văn phòng 966111259
 Trịnh Văn Sơn - Phó Chánh văn phòng 968176845
14 Chi Cục Kiểm Lâm 2603862520 
 Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng 983520199
 Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục trưởng 914084510
 Nguyễn Văn Tiến - Phó Chi cục trưởng 908590277
 Nguyễn Văn Nam - Phó Chi cục trưởng 903522117
15Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư 02603 861751 
 Đặng Văn Tuấn - Giám đốc 913442140
 Nguyễn Đình Chức - Phó giám đốc 903592346
 Ngô Văn Hải - Phó Giám đốc 905178119
16Trung tâm nước sạch và VSMTNT02603 862890 
 Đặng Trần Huân - Giám đốc 931181101
 Hồ Hải Hưng - Phó Giám đốc 985780008
17BQL DA Phát triển nông thôn tổng hợp02603 861598 
 Hoàng Văn Thuận - Giám đốc 905881269
 Lê Văn Lễ - Phó Giám đốc 905178134
 Tô Văn Bình - Phó Giám đốc 974637536
18BQL DA Bảo vệ và quản lý TH các hệ STR (KfW10)2603958576 
 Nguyễn Tấn Liêm - Giám đốc 966111259
 Đặng Hiếu Trung - Phó Giám đốc 913155089
19Ban quản lý dự án VnSAT  
 Đoàn Năng Rường - Phó Giám đốc 913455140
 Dương Thị Thanh Lương - Phó Giám đốc 914167169
19BQL rừng phòng hộ  Đăk GLei  
 Hồ Tấn Hoàng - Trưởng ban 905090059
 Lê Thanh Giảng - Phó trưởng ban 984082042
 Nguyễn Trọng Nhất - Phó trưởng ban 973388777
20BQL rừng phòng hộ Thạch Nham  
 Phan Quốc Vũ - Trưởng ban 982577787
 Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban 905217645
22BQL rừng phòng hộ  Đăk Hà  
 Phạm Ngọc Nhẫn - Trưởng ban 901901259
 Lê Ngọc Bảo - Phó trưởng ban 914199159
24BQL Khu BTTN Ngọc Linh  
 Đinh Ngọc Thanh - Trưởng ban 905281254
 Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban 987443977
 Lê Mạnh Tiến - Phó trưởng ban 905234469
25BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông   
 Trần văn Tuất - Trưởng ban 905112686
 Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban  935245889
26BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy   
  Trần Ngọc Trường Thịnh - Trưởng ban 905025992
 Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban 983347787
27Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy  
 Lương Văn Phường - Giám đốc 914157909
 Phan Văn Tân - Phó Giám đốc 905670889