DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TÊN ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ: Tầng 3-Tòa  nhà B,Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum

Tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Máy trực trong giờ hành chính: 02603915690

Ngoài giờ hànhchính:

Địa chỉ thư công vụ: snnptnt@kontum.gov.vn

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

 

Cơ quan

Di động

1

 Sở Nông nghiệp và phát Triển nông thôn

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

 Nguyễn Tấn Liêm

 Giám đốc Sở

02603864260

0966111259

 

Phạm Xuân Khanh

Phó giám đốc Sở

02603912096

0967005399

 

Huỳnh Văn Liêm

Phó giám đốc Sở

02603504179

0932526797

 

Y Hằng

Phó giám đốc Sở

 

0914326343

 

Đặng Trần Huân

Phó giám đốc Sở

02603861181

0931181101

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Phạm Ngọc Hiếu

Chánh Văn phòng

02603861427

0905326538

 

Phạm Quang Thành

Phó Chánh Văn phòng

02603915690

 

 

Lê Thị Phương

Văn thư

02603862516

0968391009

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

 

Bùi Hành Quân

Trưởng phòng

02603864833

0905565853

 

Đoàn Hữu Hòa

Phó Trưởng phòng

02603864833

0905443366

 

Phạm Quốc Long

Phó Trưởng phòng

02603864833

0949452268

 

Thanh tra Sở

 

 

 

 

Trương Văn Tuấn

Chánh thanh tra

02603861160

0868441279

 

Lê Hữu Vinh

Phó chánh Thanh tra

02603861160

0914073257

 

Phòng Quản lý XD công trình

 

 

 

 

Trần Ngọc Đức

Phó trưởng phòng

02603918454

0914 049 762

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

 

 

 

 

Lê Tùng

Trưởng phòng

02603917818

0976420913

 

Y Lập

Phó trưởng phòng

02603917818

0979050827

2

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 462 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Máy trực: (02603).861.164  Số Fax:.................. Email: qlclkontum@gmail.com

 

Đỗ Thị Bích Trâm

Chi cục trưởng

02603917727

0982889189

 

Võ Trọng Nghĩa

Chi cục phó

02603861164

0905290244

 

Trần Thị Hoài Linh

Văn thư

02603861164

0775534038

3

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

Địa chỉ: Số 268, đường Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Máy trực: 02603.3862.465     Email: ccttbvtv.snn@kontum.gov.vn 

 

Nguyễn Hoài Tâm

Chi cục trưởng

 

0914 084 510

 

Bùi Đức Trung

Chi cục phó

02603864833

0973 014 777

 

Chu Thị Lan

Trưởng phòng HC-TH

02603917883

0942 503 589

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương

Văn thư

02603862465

 0935 908 905

4

Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Trỗi- Phường Thống Nhất- Thành phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum

Máy trực : 02603.861.314     Số Fax: 02603.861.314    Email: chicucthuyktum@gmail.com

 

Ưng Văn Thanh

Chi cục trưởng

02603864168

0797902318

 

Đoàn Thanh Mai

Phó Chi cục trưởng

02603919080

0914073509

 

Đoàn Bá Quyết

Phó Chi cục trưởng

02603868773

0905045669

 

Huỳnh Thị Hòa

Trưởng phòng

Thanh tra- Pháp chế

02603861314

0977850225

 

Nguyễn Thị Phương Dung

Văn thư

02603861314

0978734282

5

Đơn vị: Chi cục Thủy lợi tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ: 296 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Máy trực: (02603).864585  Số Fax: (02603).864585 pcttkontum@gmail.com

 

Trần Văn Lực

Chi cục trưởng

02603867062

0903537889

 

Trần Văn Túc

Chi cục phó

02603919367

0397054827

 

Lê Trọng Xuyến

Phụ trách phòng Thanh tra – Pháp chế

02603864364

0399002379

 

Vũ Thị Hồng

Văn thư

02603864585

0982432179

6

Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Máy trực 02603 862608; Số Fax:………………Email: ccptnt.snn@kontum.gov.vn 

 

Nguyễn Quang  Hòa

Chi cục trưởng

02603500271

0989824050

 

Nguyễn Hồng Minh

(kiêm nhiệm)

Văn thư 

02603862608

0986317575

7

Văn phòng Nông thôn mới

Địa chỉ: Tầng 3-Tòa  nhà B,Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum

Tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Máy trực trong giờ hành chính: 02603918566

Địa chỉ thư công vụ: nongthonmoikt@gmail.com 

 

Nguyễn Tấn Liêm

Chánh Văn phòng

02603864260

0966111259

 

Trinh Văn Sơn

P. Chánh Văn phòng

02603918566

096817.845

8

Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: số 806- Phan Đình Phùng- TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603862520.  Fax: 02603862520

Máy trực PCCCR: 02603863887 (0984834581)

Fax: 02603862520 gmail.com: vtccklkt@gmail.com

Kiemlamkt@gmail.com

 

Võ Sỹ Chung

Chi cục Trưởng

02603851777

0893 520 199

 

Nguyễn Văn Nam

Phó Chi cục Trưởng

02603590691

0903 522 117

 

Nguyễn Văn Tiến

Phó Chi cục Trưởng

 

0975 320 707

 

Trương Công Sơn

Trưởng phòng HCTH

02603863730

0983 432 267

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng HCTH

 

0796 601 526

 

Nguyễn Thảo Hoàng Nguyên

Phó Trưởng phòng HCTH

 

0949 812 579

 

Trương Thị Kim Loan

Văn Thư

02603862520

0379 990 071

 

Võ Thanh Thành

Trưởng P.QLBVR&BTTN

02603863887

0984 834 581

 

Máy trực ngoài giờ hành chính

 

02603.863887

 

9

Trung tâm Khuyến Nông

Địa chỉ:…số 37 đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum

Máy trực …02603863062…Số Fax:…02603866868…Email…ttkn@kontum.gov.vn……….

 

Đặng Văn Tuấn

Giám đốc

0260383514

0913 442140

 

Ngô Văn Hải

Phó Giám đốc

 

0905178119

 

Nguyễn Đình Chức

Phó Giám đốc

 

0903592346

 

Đặng Chí Thanh

Trưởng phòng HCTC

02602241246

0905466 689

10

Trung tâm nước sạch và VSMTNT

Địa chỉ: 88 Hai Bà Trưng – Phường Quyết Thắng – Tp Kon Tum – tỉnh Kon Tum

Máy trực: 0260.3862890Email: trungtamnuockt@gmail.com

 

Nguyễn Cao Trí

Giám đốc

02603861985

0968381974

 

Hồ Hải Hưng

Phó giám đốc

02603917228

0985780008

 

Bùi Văn Nhi

Phó phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp

02603918088

0905992210

 

Nguyễn Thị Thúy

Văn thư

02603862890

0905764675

11

Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum

Địa chỉ:508 Duy Tân -phường Duy Tân -Tp Kon Tum -tỉnh Kon TumMáy trực 02603861598/Fax,                                       Email: bqlkontum@gmail.com

 

Hoàng Văn Thuận

 Giám đốc

02603861598

0905881269

 

Lê Văn Lễ

 Phó Giám đốc

02603861598

0905178134

 

Tô Văn Bình

 Phó Giám đốc

02603861598

0974637536

 

Hồ Văn Hưng

Văn thư

02603861598

0905690190

12

Ban quản lý dự án  Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum (Dự án KfW10)

Địa chỉ: 508 Duy Tân – Kon Tum

Máy trực: 02603913425 Số Fax: 02603861604 Email: kfw10.snn@kontum.gov.vn

 

Đặng Hiếu Trung

Phó Giám đốc

02603861161

0913409307

 

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Văn Thư

02603913425

0905221006

13

Ban quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh

 Địa chỉ: 274 U Rê, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Máy trực: 0382.959.794     Số Fax:………………Email: vnsatkontum@gmail.com 

 

Huỳnh Văn Liêm

Giám đốc

 

0932526797

 

Đặng Hải Triều

Phó Giám đốc

 

0903596181

 

Nguyễn Thị Nhạn

Hành chính, văn thư

 

0352591260

14

BQL Rừng phòng hộ  Đăk Glei

Địa chỉ: Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Máy trực: 02602. 212. 217          Email: bqlrphdgl.snn@kontum.gov.vn 

 

Lương Văn Phường

Trương ban

 

0914157909

 

Lê Thanh Giảng

Phó Trưởng ban

 

0984082042

 

Nguyễn Trọng Nhất

Phó Trưởng ban

 

0973388777

 

Võ Thanh Phú

Trưởng Phòng HC-TH

 

0982584625

 

Nguyễn Thị Như Trang

Văn Thư

02602212217

0968019012

15

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

 Địa chỉ: Thôn Kon Klùng, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Máy trực …………………Số Fax:………………Email: bqlrphtn.snn@kontum.gov.vn 

 

 Phan Quốc Vũ

Trưởng ban

 

0974584499

 

Nguyễn Văn Tình

Phụ trách phòng

Tổng hợp – Hành chính

 

0978227102

 

Trần Thị Kiều Hoanh

Chuyên viên

Kiêm nhiệm Văn thư

 

0977393163

16

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Máy trực: 0260.628.3579                      Email: bqlrphonghodakha@gmail.com 

 

Phạm Ngọc Nhẫn

Trưởng ban

 

0901901259

 

Trần Văn Ngữ

Phó Trưởng ban

 

0934772389

 

Lê Hùng Long

Phụ trách phòng Tổng hợp - Hành chính

 

0357934979

 

Hồ Thị Đính

Văn thư

02606283579

0972607279

17

BQL Khu BTTN Ngọc Linh

 Địa chỉ: Km2, tỉnh lộ 673, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Máy trực: 02603.505.678    Số Fax:………………

Email:kbttnngoclinhkontum@gmail.com 

 

Đinh Ngọc Thanh

Giám đốc

 

0905281254

 

Lê Mạnh Tiến

Phó Giám đốc

 

0977850072

 

Lê Viết Tuân

Phó Giám đốc

 

0987443977

 

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

 

0772243043

 

Lê Thị Hải Yến

Văn thư

 

0772587597

18

Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

 

Địa chỉ: Thôn Mô Pả- xã Đăk Hà-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum

Máy trực: 02606.508.999                    Email: bqlrphtmr@gmail.com

 

Trần Ngọc Trưởng Thịnh

Trưởng ban

 

0905025992

 

Nguyễn Thành Trung

 Phó Trưởng ban

02606508999 

0369876555

 

Nguyễn Hữu Việt

Trưởng phòng HC-TH

 

0974862079

 

Trần Văn Thoa

Văn Thư

02606522999 

0974842223

19

Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy

 Địa chỉ:Thôn 9 – Đăk Ruồng – Kon Rẫy – Kon Tum

Máy trực: 02606284559. Số Fax:………………Email: bqlrkonray@gmail.com 

 

Đỗ Tiến Chinh

Trưởng ban

02606.284.559

0346484167

 

Trần Thanh Hiền

Phó Trưởng ban

02606.284.559 

0906575710

 

Lê Thị Hằng

Nhân viên phòng TH-HC, kiêm Văn Thư

02606.284.559

0386228736

20

Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy

Địa chỉ:Thôn 3 –Đăk Mar –Đăk Hà –KonTum.

Máy trực:   02602240579       Số Fax:Email: kldakuy@gmail.com 

 

Lê Ngọc Bảo

Giám đốc

 

0914199159

 

Trần Thanh Tân

Phó giám đốc

 

0905670889

 

Nguyễn Thị Thiệp

Phụ trách bộ phận Tổ chức - Hành chính

 

0349768748

 

Lê Thị Minh Hồng

Nhân viên

Văn thư - Lưu trữ

 

0374794477