Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động khuyến nông về các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, ...

Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkGlei

Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất các Ban quản lý rừng phòng hộ: Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk Blô.

Báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện chủ yếu trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trong nửa đầu của năm 2017 về sản xuất nông lâm thủy sản, quản lý bảo vệ rừng, về quản lý chất lượng an toàn ...

Tổ chức tiếp công dân

Tại văn bản, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở cần tập trung thực hiện nội dung sau: 1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm: Triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của đơn vị mình; tập trung giải ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 395
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.914
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.221