Công khai các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP Qúy II/2024

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc Công khai các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP Quý II/2024 (có danh sách kèm theo).

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU ĐĂK NA

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tin HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU ĐĂK NA đủ điều kiện hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng như sau.Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ...

Công khai các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP Qúy I/2024

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong Quý I năm ...

Cơ sở sản xuất và Kinh doanh Nhân Phát

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng thông tin về Cơ sở sản xuất và Kinh doanh Nhân Phát như sau:Tên đơn vị kinh doanh: Cơ sở sản xuất và Kinh doanh Nhân Phát.Địa chỉ giao dịch: Tổ 1, Xã ...

Thông tin hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng của Hợp tác xã Thương mại tổng hợp Trồng và chế biến dược liệu An Thành

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải thông tin hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng của Hợp tác xã Thương mại tổng hợp Trồng và chế biến dược liệu An Thành.Tên Hợp tác xã: ...

Thông tin hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Mô Pả

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải thông tin hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Mô Pả.Tên Hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÔ ...

Công khai các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP Qúy IV/2023 và cơ sở được thẩm định định kỳ về duy trì điều kiện ATTP năm 2023

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong Quý IV năm 2023 ...

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm làm cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Để đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu liên quan đến trồng trọt khi đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cần thực hiện các chỉ tiêu như sau:1. Địa điểm sản xuất (phù hợp với quy hoạch của ...

Đăng thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng của HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÀ THẢO DƯỢC TU MƠ RÔNG

- Tên đơn vị kinh doanh: HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÀ THẢO DƯỢC TU MƠ RÔNG.- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 6101286927, đăng ký lần đầu ngày 08/12/2021, nơi cấp: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tu Mơ Rông cấp, .- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đắk Riếp ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 242
Hôm qua : 570
Năm 2024 : 133.085
Năm trước : 296.797
Tổng số : 720.392