A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện và tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Từ đầu năm đến nay, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính như xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính để triển khai thực hiện tại đơn vị; thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý để tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC không phù hợp; tham mưu thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh; Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tham mưu đầy đủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực được phân công trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quy định. Công bố kịp thời, niêm yết đầy đủ và công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang motcua.kontum.gov.vn, trang dichvucong.gov.vn và tại Bảng thông tin của đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân biết cập nhập nghiên cứu.

Đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính trong đó tuyên truyền để công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện; kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, từ đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân của công chức thực hiện về cải cách hành chính trong đơn vị và giám sát các hoạt động thực thi công vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nắm được quy định về công tác giải quyết thủ tục hành chính thông qua các lớp tập huấn, các đợt kiểm tra, đánh giá cơ sở đủ điều kiện kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và an toàn thực phẩm để cơ sở nắm và thực hiện đúng theo quy định.

 

Hình ảnh: Tuyên truyền các quy định về việc giải quyết TTHC thông qua các lớp tập huấn cho các cơ sở kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên công tác cải cách hành chính của đơn vị đã đạt được những kết quả, cụ thể:

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ. Trong 8 tháng năm 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện tiếp nhận 96 hồ sơ (TTHC) trong đó: Đơn vị đã giải quyết và trả kết quả 88 hồ sơ (TTHC) trước hạn, 08 hồ sơ (TTHC) trong hạn đang trong thời gian giải quyết. Không có hồ sơ (TTHC) trễ hạn.

Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp nhận và tham mưu giải quyết TTHC có phẩm chất đạo đức tốt, không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và cá nhân; không có tổ chức, cá nhân phản ánh  quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị và không có tổ chức, cá nhân phản ánh hành vi gây khó khăn, phiền hà của công chức trực tiếp tiếp nhận và tham mưu giải quyết TTHC.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nêu trên, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tiếp tục thực thực hiện một số nhiệm vụ trong thừi gian tới như sau:

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức trong công tác cải cách hành chính nói chung và thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính nói riêng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn, công chức thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính cho tổ chức, công dân khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công và nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tiếp tại cơ quan

- Tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Cập nhật, tham mưu đầy đủ, kịp thời TTHC thuộc lĩnh vực được phân công cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định (khi có thay đổi). Tuyên truyền, niêm yết Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục đã được chuẩn hóa tại trụ sở làm việc, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang motcua.kontum.gov.vn trang dichvucong.gov.vn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tới các tổ chức cá nhân.

                                                                                                    Lê Thanh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 435
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.493
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.800