A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch Công tác Tuần 03 năm 2021

LỊCH TUẦN (18/01/2021-24/01/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 18/01/2021
Sáng 18/01/2021 07:30 18/01/2021 09:00 Giao ban Tuần BGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM HT Sở  
Chiều 18/01/2021 14:00 18/01/2021 17:00 Họp Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (TT Sa Thầy) P. KHTC Sở Tài chính 11/GM-STC
18/01/2021 14:00 18/01/2021 17:00 Hội nghị về QLBVR và triển khai chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Phạm Xuân Khanh, CCKL, P. KHTC, các chủ rừng UB tỉnh 10/GM-VPUB
Thứ 3, 19/01/2021
Sáng 19/01/2021 07:30 19/01/2021 17:00 (1,5 ngày): Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng VP Sở (đ/c Trung) HT Ngọc Linh 164-CV/BTGTU
19/01/2021 07:30 19/01/2021 17:00 19/01-20/01: Nghiệm thu Nạo vét, phát dọn vụ ĐX 2020-2021 P. QLXDCT (hoặc CCTL) Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Đăk Tô 03/GM-BQL
19/01/2021 08:00 19/01/2021 11:00 Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy và huyện Ia H’Drai P. KHTC P. KHTC 25/GM-STNMT
19/01/2021 08:00 19/01/2021 11:00 Làm việc về kết quả theo dõi thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư và kế hoạch triển khai thời gian tới LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 13/GM-VP;
19/01/2021 08:00 19/01/2021 11:00 Hội thảo "Liên kết sản xuất phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum". LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP theo GM Đăk Tô 06/GM-SNN; Xe Thế Anh
19/01/2021 08:00 19/01/2021 11:00 HN trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và một số Đề án LĐ Sở: Trần Văn Chương HT Ngọc Linh 14/GM-VP
19/01/2021 08:00 19/01/2021 17:00 Làm việc với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai LĐ Sở: Văn Tất Cường, VPTT BCH PCTT và TP liên quan TPKT, Đăk Glei 4732/UBND-NNTN; 41/CV-QPT; 145/VP-NNTN; 08/GM-SNN;
Chiều 19/01/2021 13:30 19/01/2021 17:00 Hội nghị Tổng kết khối thi đua các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. TCCB BQL Đăk Hà 03/GM-KTĐ; Xe Trung
19/01/2021 14:00 19/01/2021 17:00 Họp thẩm định Báo cáo quyết toán kinh phí bảo vệ rừng năm 2020 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg P. KHTC Sở Tài chính 07/GM-STC
19/01/2021 14:00 19/01/2021 17:00 Họp tham mưu UB tỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ PTR (trồng mới 3.000 ha rừng) LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; P. KHTC Sở Tài chính 12/GM-STC
19/01/2021 14:00 19/01/2021 17:00 Họp tham mưu UB tỉnh liên quan đến nội dung chuyển MĐ SDĐ rừng phục vụ GPMB Dự án thủy điện Đăk Mi 1 (lần 2) P. KHTC (hoặc CCKL) Sở TNMT 3322/PC-NNTN; 24/GM-STNMT
Thứ 4, 20/01/2021        
Sáng 20/01/2021 07:30 20/01/2021 11:00 Giao ban Sở tháng 01 BGĐ Sở, TP theo GM HT Sở 07/GM-SNN
20/01/2021 08:00 20/01/2021 11:00 Họp bàn thống nhất giải pháp xử lý một số hạng mục trong quá trình triển khai thi công dự án đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi QL 14 P. QLXDCT VP BQLDA 98 23/GM-BQLDA
20/01/2021 08:30 20/01/2021 11:00 Hội nghị Giao ban trực tuyếnvềcông tác phòng, chống dịch COVID-19 LĐ Chi cục CNTY Viettel Kon Tum 247/GM-SYT; SNN-VP
20/01/2021 09:15 20/01/2021 11:00 Họp triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh Sở Tài chính 14/GM-STC
20/01/2021 10:00 20/01/2021 17:00 Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân LĐ Công ty TNHH MTV LN Ia HDrai LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Ia HDrai 01/GM-Cty; Xe Trung
Chiều 20/01/2021 12:30 20/01/2021 17:00 Kiểm tra công tác nghiệm thu và điều kiện tích nước của công trình thủy điện Đăk Piu 2, huyện Ngọc Hồi P. QLXDCT (hoặc CCTL) Ngọc Hồi 05/GM-SCT
20/01/2021 15:30 20/01/2021 17:00 Thông báo ý kiến kết luận của BCSĐ UBND tỉnh về Đề án tổ chức lại các đơn vị bên trong CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh LĐ Sở: Văn Tất Cường Sở Nội vụ 18/GM-SNV
Thứ 5, 21/01/2021        
Sáng 21/01/2021 07:00 21/01/2021 17:00 Làm việc với BQLDA VnSAT Trung ương tại Kon Tum về tiến độ thực hiện dự án VnSAT LĐ BQL VnSAT và các thành phần liên quan Đăk Hà và HT Sở 54/DANN-VNSAT;
21/01/2021 07:30 21/01/2021 11:00 Làm việc với Trường ĐH Nông Lâm Huế LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. KHTC P. Giao ban  
21/01/2021 08:00 21/01/2021 11:00 Họp rà soát, đánh giá sự phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn giá trồng rừng thay thế LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM HT Sở 11/GM-SNN
21/01/2021 08:00 21/01/2021 17:00 Kiểm tra công tác thú y (đột xuất) LĐ Sở: Trần Văn Chương Kon Plong 188/VP-NNTN; Xe Thế Anh
21/01/2021 08:00 21/01/2021 11:00 Hội nghị giao ban công tác báo chí 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 VP Sở HT Tỉnh ủy GM của Ban TG
21/01/2021 08:00 21/01/2021 11:00 19/01-21/01: Kiểm tra thực địa và Họp tham mưu chủ trương chuyển MĐ SDR sang mục đích khác để xây dựng dự án thủy điện Đăk Pru 3 P. KHTC, CCKL Đăk Glei và HT Sở 09/GM-SNN
Chiều 21/01/2021 13:30 21/01/2021 17:00 Làm việc với Sở Nội vụ LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. TCCB, TTKN Sở Nội vụ 21/GM-SNV; Xe Trung
21/01/2021 13:30 21/01/2021 17:00 Hội nghị BTV Hội Nông dân tỉnh tháng 01/2021 Báo vắng HND tỉnh 549-CV/HNDT
21/01/2021 14:00 21/01/2021 17:00 Làm việc với Viện tư vấn phát triển KTXH nông thôn và MN về tăng cường tiếp cận QLSD đất và rừng của đồng bào DTTS CCKL Kon Plong 14/GM-UBND; 94/PC-SNN
21/01/2021 14:00 21/01/2021 17:00 Dự Hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL, VPĐP NTM Đài PTTH tỉnh 21/GM-PTTH
21/01/2021 14:00 21/01/2021 17:00 Hội nghị tổng kết công tác Ngành Thanh tra tỉnh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 Thanh tra Sở Thanh tra tỉnh 57/TTr-VP
Thứ 6, 22/01/2021        
Sáng 22/01/2021 07:00 22/01/2021 17:00 Xét nghiệm LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Trung tâm KSBT Xe Trung
22/01/2021 07:30 22/01/2021 11:00 Họp đánh giá hiện trạng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập Đăk Car và Đăk Sia II P. QLXDCT (hoặc CCTL) Sa Thầy 04/GM-BQL
22/01/2021 08:00 22/01/2021 11:00 Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm và TP theo GM HT Sở 10/GM-HĐSK
22/01/2021 08:00 22/01/2021 11:00 Họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Hồ chức nước Đăk Pokei P. KHTC UBND huyện Kon Rẫy 13/GM-UBND
22/01/2021 09:00 22/01/2021 11:00 Trả lời phỏng vấn của Đài PTTH tỉnh Kon Tum về: 1 - Thực hiệnNQ số 02-NQ/TU về NN CNC; 2 - Về phát triển cây Mắc ca LĐ Sở: Trần Văn Chương P. làm việc PV: Hơ Jan (0938 714 303) - Thanh Hà; Linh Thủy(0941.775.899)–Duy Vĩ
22/01/2021 10:00 22/01/2021 11:00 Họp tham mưu UB tỉnh xem xét nguồn kinh phí mua cây giống để hỗ trợ các địa phương thực hiện trồng cây phân tán năm 2021 P. KHTC Quỹ BVPTR 01/GM-QBVPTR
Chiều 22/01/2021 13:00 22/01/2021 17:00 Dự công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh 23/GM-SNV; Xe Trung
22/01/2021 15:00 22/01/2021 17:00 Trao Quyết định về công tác cán bộ BGĐ Sở, TP theo GM HT Sở 13/GM-SNN
22/01/2021 15:00 22/01/2021 17:00 Làm việc với Phóng viên Tạp chí Thương gia và Thị trường LĐ Sở: Trần Văn Chương P. Làm việc 3421/PC-HTKT
Thứ 7, 23/01/2021        
Sáng 23/01/2021 07:30 23/01/2021 10:00 Dự Lễ khai trương điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP của tỉnh LĐ Sở: Trần Văn Chương 70 Lê Hồng Phong KT 06/GM-SCT
Chiều          

Tác giả: Phạm Quang Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 6
Hôm qua : 506
Năm 2024 : 66.735
Năm trước : 296.797
Tổng số : 654.042