A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 34 năm 2021

LỊCH TUẦN (23/08/2021-29/08/2021)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 23/08/2021
Sáng23/08/2021 07:30 23/08/2021 09:00(Hủy) Giao ban Tuần(Hủy)HT Sở (T3) 
23/08/2021 07:30 23/08/2021 11:00(Hoãn) Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác BV BMNN (LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, VP Sở, TP mời)(Hoãn)HT Sở1937/KH-CAT-ANCTNB; 1938/ĐKT; 983/QĐ-CAT-ANCTNB; 2221/CAT-ANCTNB
23/08/2021 08:00 23/08/2021 17:00(23/8-24/8): Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, văn thư lưu trữ năm 2021LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo QĐCC Kiểm lâm38/KH-SNN; 716/QĐ-SNN; Xe Thế Anh
23/08/2021 08:00 23/08/2021 17:00(Cả ngày) Hội nghị thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII phổ biến, quán triệt các chỉ thị,nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị,Ban Bí thưBan GĐ SởHT Ngọc Linh1522-CV/VPTU
Chiều     
Thứ 3, 24/08/2021    
Sáng24/08/2021 07:30 24/08/2021 17:00Nghiệm thu sửa chữa các công trình trên địa bànhuyện Sa Thầy và Thành phố Kon Tumnăm 2021P. QLXDCT, CCTLST, TPKT21/GM-BQL
24/08/2021 07:45 24/08/2021 11:00(01 ngày) HN trực tuyến về phát triển KTXH 8 tháng đầu năm, phương hướng các tháng cuối năm 2021GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmHT họp BTVTU1541-CV/VPTU
24/08/2021 08:00 24/08/2021 11:00(Báo vắng) Hội nghị Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 8 năm 2021(mở rộng)(Báo vắng)HND tỉnh760-CV/HNDT; 2313/SNN-VP
24/08/2021 08:00 24/08/2021 11:00Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”P. KHTC, CCKLSKHCN47/GM-SKHCN
24/08/2021 08:00 24/08/2021 17:00Kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu năm 2021 (Sâm dây)P. KHTCTu Mơ Rông05/GM-TTKN
Chiều24/08/2021 14:00 24/08/2021 17:00Họp giao bổ sung diện tích đất lâm nghiệp có rừng cho Cty LN Đăk Glei và hoàn thiện bản đồ giao đấtP. KHTC, CCKLSở TNMT289/GM-STNMT
24/08/2021 14:30 24/08/2021 17:00Họp tham mưu QĐ xử phạt VPHC về lĩnh vực đất đai (đất LN)Thanh tra Sở, CCKLSở TNMT291/GM-STNMT
Thứ 4, 25/08/2021    
Sáng25/08/2021 07:30 25/08/2021 17:00Cùng LĐ UBND tỉnh kiểm tra thực tế và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đăk TôLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKLĐăk Tô2565/TB-VP; Xe Thế Anh
25/08/2021 08:00 25/08/2021 11:00Họp thẩm định Phương án xác định lại Vốn điều lệ của các DNNNP. KHTCSở Tài chính187/GM-STC
25/08/2021 08:00 25/08/2021 09:00Dự Lễ công bố QĐ xã NTM Chư HRengLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTMxã Chư HrengGM của UBND TPKT; Xe CC PTNT
25/08/2021 08:00 25/08/2021 11:00Họp về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâmGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, PGĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTC, Thanh tra Sở, VP SởHT Sở (T3) 
25/08/2021 08:00 25/08/2021 11:00Dự họp về việc nghiên cứu, xác định lại khả năng xây dựng khu Công viên địa chất toàn cầuCCKLSở KHCT48/GM-SKHCN; 960/PC-SNN
Chiều25/08/2021 13:30 25/08/2021 17:00Họp hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnhLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, Thành viên HĐHT Sở (T3)178/GM-HĐĐG
25/08/2021 13:30 25/08/2021 17:00Đại hội Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Hội KHKT LN, P. KHTC (đ/c Sơn)KS Đông DươngGM của Ban vận động
25/08/2021 14:00 25/08/2021 17:00Họp trực tuyến với Bộ GTVT về vận chuyển hàng nông nghiệp trong bối cảnh Dịch Covid 19LĐ CC PTNTHT Ngọc Linh81/GM-SGTVT; 2347/SNN-VP
25/08/2021 14:00 25/08/2021 17:00Họp tham mưu UBND tỉnh giá đất chưa có trong Bảng giá đất định kỳ 05 để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chínhP. KHTCSở TNMT283/GM-STNMT
25/08/2021 14:00 25/08/2021 17:00Kiểm tra thực địa việc đảm bảo nguồn nước tưới tại cánh đồng Đăk ToaTổ Trưởng Tổ thực hiện dự án khẩn cấpKon Rẫy117/GM-UBND; 965/PC-SNN
Thứ 5, 26/08/2021    
Sáng26/08/2021 07:30 26/08/2021 17:00Tiếp công dânĐ/c GĐ Sở hoặc PGĐ SởPhòng TCD464/TB-SNN
26/08/2021 07:30 26/08/2021 17:00Khảo sát thực tế khu vực thực hiệndự ánSản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoP. KHTC, CC TTBVTVxã KRoong757/QĐ-STNMT; 296/GM-STNM
26/08/2021 08:00 26/08/2021 17:00(01 ngày) Tham gia Chương trình làm việc tại huyện Đăk Hà của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnhGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, P. KHTCĐăk Hà2573/TB-VP; Xe Trung (đi cùng Sở TNMT)
26/08/2021 08:00 26/08/2021 11:00Họp về nguồn vốn thực hiện dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GMHT Sở (T3)180/GM-SNN
Chiều26/08/2021 14:00 26/08/2021 17:00Họp về Phương án QLRBV giai đoạn 2021-2030 của Công ty LN Kon PlôngLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GMHT Sở (T3)181/GM-SNN
26/08/2021 14:00 26/08/2021 17:00Hội thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050P. KHTCLHH153/GM-LHH
Thứ 6, 27/08/2021    
Sáng27/08/2021 07:45 27/08/2021 11:00Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmHT họp BTVTU1570-CV/VPTU; Xe Trung
27/08/2021 08:00 27/08/2021 17:00Kiểm tra thực địa diện tích đất sông, suối nằm trong phạm vi dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon TumP. KHTCSa Thầy294/GM-STNMT
27/08/2021 08:00 27/08/2021 17:00Kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển hai bên đường đèo Măng Đen cũP. KHTC, CCKLKon Rẫy72/GM-SXD
27/08/2021 08:00 27/08/2021 17:00Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, văn thư lưu trữ năm 2021LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo QĐCC TTBVTV38/KH-SNN; 716/QĐ-SNN; Xe Thế Anh
27/08/2021 08:00 27/08/2021 11:00Họp về dự thảo QĐ QPPL sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUBND tỉnh200/GM-VP
27/08/2021 08:00 27/08/2021 17:00Kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ cá Rô phi đơn tính, Diêu hồngP. KHTCĐăk Hà, Đăk Tô01/GM-CCQLCL
27/08/2021 08:30 27/08/2021 11:00Dự họp trực tuyến hướng dẫn về công tác nghiệm thu Phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021P. TCCB, các Chi cụcSở Nội vụ125/GM-BCĐTĐT; 2354/SNN-TCCB
27/08/2021 09:30 27/08/2021 17:00Họp đánh giá hiện trạng công trình khu vực phụ trợ tại Trụ sở làm việc BQL rừng phòng hộ Thạch NhamP. KHTCBQL Thạch Nham05/GM-BQL; Xe BQL
Chiều27/08/2021 13:30 27/08/2021 15:30Kiểm tra công tác trồng rừng, phát triển cây Mắc ca, cây ăn quả tại Thành phố KTGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, TP theo TBTP KT204/TB-SNN; Xe Trung
27/08/2021 15:00 27/08/2021 17:00Dự họp về công tác xây dựng, thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đấtLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUB tỉnh199/GM-VP; 2614/VP-NNTN; 2628/VP-NNTN
27/08/2021 15:00 27/08/2021 15:30Hội thảo trực tuyến về Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi Việt NamLĐ Sở: Văn Tất Cường, TP liên quan theo GMHT Sở (T3)1564/GM-TCTL-VPTC; 182/GM-SNN; 1572/GM-TCTL-VPTC, 183/GM-SNN
27/08/2021 16:00 27/08/2021 17:00(Hoãn) Làm việc về công tác trồng rừng, phát triển cây Mắc ca, cây ăn quả tại Thành phố KT(Hoãn)UBND TPKT204/TB-SNN
Thứ 7, 28/08/2021    
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật, 29/08/2021    
Sáng     
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 30
Hôm qua : 579
Năm 2024 : 70.126
Năm trước : 296.797
Tổng số : 657.433