A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 49 năm 2021

LỊCH TUẦN (06/12/2021-12/12/2021)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 06/12/2021
Sáng06/12/2021 07:30 06/12/2021 09:00Họp tập thể LĐ SởBGĐ Sở; P. TCCB, Trưởng các phòng CMHT Sở (T3) 
06/12/2021 08:00 06/12/2021 11:00Dự Diễn đàn trực tuyến cấp cao thường niên lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 (Ban KTTW tổ chức)LĐ Sở: Y HằngHT họp BTVTU1987-CV/VPTU
06/12/2021 08:00 06/12/2021 11:00Dự Lễ công bố xã Tân Lập đạt chuẩn NTMLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTMKon RẫyGM của UBND huyện Kon Rẫy; 4096/VP-NNTN; Xe Thế Anh
06/12/2021 09:00 06/12/2021 11:00Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 2021ĐU Khối các CQ và DN, UV BCH Đảng bộ SởHT Sở (T3)198-CV/ĐU
Chiều06/12/2021 14:00 06/12/2021 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trườngP. KHTCSở TNMT430/GM-STNMT; 982/QĐ-STNMT
06/12/2021 14:00 06/12/2021 17:00Làm việc với Viện Di truyền nông nghiệpLĐ UBND tỉnh, LĐ Sở: Y Hằng và TP theo GMHT Sở (T3)3842/VP-NNTN; 270/GM-SNN; 271/GM-SNN
06/12/2021 14:00 06/12/2021 17:00Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ T11 (có BC dự thảo QĐ về Bảng đơn giá các loại cây trồng)GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmUBND tỉnh316/TB-UBND; 342/TB-UBND; 350/TB-UBND; 4292/UBND-NNTN; 354/TB-UBND; 355/TB-UBND; xe Trung
06/12/2021 14:00 06/12/2021 17:00Họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Kon PlôngP. KHTCSở TNMT428/GM-STNMT
Thứ 3, 07/12/2021    
Sáng07/12/2021 07:00 07/12/2021 17:00Dự kiểm tra tiến độ đề tài KHCN cấp tỉnh (nuôi cá Niên)P. KHTCKon Plông64/GM-SKHCN
07/12/2021 07:30 07/12/2021 11:00Làm việc với Tập đoàn Lộc TrờiLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, TP theo GMHT Sở (T3)272/GM-SNN
07/12/2021 08:00 09/12/2021 17:00(07/12-09/12). Dự Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, PGĐ Sở: Y HằngHT Ngọc Linh17/NQ.-HĐND; 35/TB-TTHĐND; 15/GM-TTHĐND; 6357/SYT-NVYD; 6384/SYT-NVYD; 186/VP-HC; 4302/UBND-KTTH; Xe Trung
07/12/2021 08:00 07/12/2021 11:00Họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời -2030 của huyện ĐăkGleiP. KHTCSở TNMT433/GM-STNMT
07/12/2021 08:00 07/12/2021 11:00Họp làm rõ nguyên nhân sai lệch hiện trạng rừng giữa thực tế với dữ liệu để thực hiện DA TĐ Đăk RoongLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GMPhòng Hội nghị TTHC (T2)266/GM-SNN
07/12/2021 08:00 07/12/2021 11:00Kiểm kê tài sản trên đất (cây xanh) công trình do Sở Xây dựng và Cty CP ĐTXD Kon Tum quản lýP. KHTCP. Quyết Thắng262/GM-STC
07/12/2021 08:00 07/12/2021 11:00Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện NQ 13-NQ/TW và 10 năm Luật HTX về phi nông nghiệpLĐ Chi cục PTNT 249/GM-BCĐ;
07/12/2021 08:00 07/12/2021 17:00(07/12-08/12): Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dược liệu trên địa bàn tỉnhCCKLTu Mơ Rông, Kon Plong10/KH-HDL
07/12/2021 08:00 07/12/2021 17:00Thẩm định NTM xã Đăk Mar - Đăk HàLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTM và các TP liên quanĐăk Hà21/KH-ĐTĐ; Xe Thế Anh
07/12/2021 08:00 07/12/2021 11:30(Từ ngày7/12/2021 đến 23/12/2021) Nghiệm thu các mô hình Khuyến nông năm 2021P. KHTCCác huyện, TP09/GM-TTKN
07/12/2021 08:30 07/12/2021 17:00Nghiệm thu mô hình khuyến nông (cá rô phi)P. KHTCKon Plong07/GM-TTKN
07/12/2021 08:30 07/12/2021 11:00Kiểm tra đánh giá hiện trạng rừng công trình Đăk cấm, thành phố Kon TumP. KHTC (hoặc CCKL)TPKT32/GM-BQL
Chiều07/12/2021 13:30 07/12/2021 17:00Cùng TĐ Lộc Trời đi khảo sát thực tế kết nối, tiêu thụ sản phẩm (sau Hội nghị)LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTCKon Plong272/GM-SNN; Xe Thế Anh
07/12/2021 14:00 07/12/2021 17:00Họp về hồ sơ thiết kế và dự toán khoán BVR giai đoạn 2021 - 2025 của BQL RPH Đăk HàLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL, BQL Đăk HàPhòng họp TTHC (T2)267/GM-SNN
07/12/2021 14:00 07/12/2021 17:00Họp thẩm định HSTK dự án Đường kết hợp kè suổi Đăk TerLĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GMHT Sở (T3)273/GM-SNN
07/12/2021 14:00 07/12/2021 17:00Bàn giao Trụ Sở làm việc của Sở NNPTNT tỉnh Kon Tum (cũ) về cho Bảo tàng-Thư viện tỉnhLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, VP SởSở cũ (508 Duy Tân)265/GM-SNN
07/12/2021 14:00 07/12/2021 17:00HN trực tuyến góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đaiLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhHT họp BTVTU1988-CV/VPTU
Thứ 4, 08/12/2021    
Sáng07/12/2021 08:00 09/12/2021 17:00(07/12-09/12). Dự Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, PGĐ Sở: Y HằngHT Ngọc Linh17/NQ.-HĐND; 35/TB-TTHĐND; 15/GM-TTHĐND; 6357/SYT-NVYD; 6384/SYT-NVYD; 186/VP-HC; 4302/UBND-KTTH; Xe Trung
08/12/2021 07:30 08/12/2021 17:00Nghiệm thu Sửa chữa thường xuyên năm 2021 huyện Ngọc HồiP. QLXDCT, CCTLNgọc Hồi31/GM-BQL
08/12/2021 08:00 08/12/2021 11:00Họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ RôngP. KHTCSở TNMT432/GM-STNMT
08/12/2021 08:00 09/12/2021 16:30Phúc tra kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng hệ động, thực vật (DA nâng cấp Tỉnh lộ 676)P. KHTC (hoặc CCKL)Kon Plong751/GM-BQLDA
08/12/2021 08:00 08/12/2021 17:00Dự lớp tập huấn cho biên tập cổng/trang TTĐT năm 2021VP Sở, đơn vị liên quanVNPT Kon Tum2219/GM-STTTT
Chiều08/12/2021 13:30 08/12/2021 17:00Kiểm tra tình hình thực hiện CT Thủy lợi Đăk ToaLĐ Sở: Văn Tất Cường, QLXDCT, Tổ DAKon RẫyXe Thế Anh
08/12/2021 14:00 08/12/2021 17:00Họp thẩm định dự án xây mới 04 hồ chứa nước PCCC khu BTTN Ngọc LinhP. QLXDCT, KHTC, BQL Ngọc LinhSở KHĐTGM của Sở KHĐT
08/12/2021 14:00 08/12/2021 17:00Kiểm tra, khảo sát thực tế DA:Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Đăk Rơ Nga 3P. KHTC, CC CNTYĐăk Tô437/GM-STNMT
08/12/2021 14:15 08/12/2021 15:00Họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021-2022LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCBHT TTHC (T2)3208/SNV-CCVC
08/12/2021 15:00 08/12/2021 17:00Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa TW Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & PTNTLĐ Chi cục PTNT, TP theo VBTrực tuyến (netmeeting)924/KTHT-HTTT; 3394/SNN-CCPTNT
Thứ 5, 09/12/2021    
Sáng07/12/2021 08:00 09/12/2021 17:00(07/12-09/12). Dự Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, PGĐ Sở: Y HằngHT Ngọc Linh17/NQ.-HĐND; 35/TB-TTHĐND; 15/GM-TTHĐND; 6357/SYT-NVYD; 6384/SYT-NVYD; 186/VP-HC; 4302/UBND-KTTH; Xe Trung
08/12/2021 08:00 09/12/2021 16:30Phúc tra kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng hệ động, thực vật (DA nâng cấp Tỉnh lộ 676)P. KHTC (hoặc CCKL)Kon Plong751/GM-BQLDA
09/12/2021 07:00 09/12/2021 16:30Dự kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thu hoạch mô hình nuôi thử nghiệm Tôm càng xanhP. KHTC (hoặc CC CNTY)Đắk Hà, Đăk Tô65/GM-SKHCN
09/12/2021 08:00 09/12/2021 11:30Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn ĐảngBGĐ SởHT Ngọc Linh367-CV/TU; TLHN09.12; TLHN.09
09/12/2021 08:00 09/12/2021 17:00Dự bàn giao trạm giống NLN Đăk TôP. KHTCĐăk Tô11/GM-TTKN
09/12/2021 08:00 09/12/2021 17:00Thẩm định nông thôn mới xã Sa BìnhVPĐP NTMSa Thầy24/KH-ĐTĐ; Xe Thế Anh
Chiều09/12/2021 13:00 09/12/2021 17:00Hội nghị kết nối tiêu thụ nông đặc sản thích ứng trong tình hình mớiP. KHTC và các đơn vị liên quanZoom242/GM-SNN (Hà Nội)
Thứ 6, 10/12/2021    
Sáng10/12/2021 07:00 10/12/2021 11:00Khám sức khỏe định kỳ năm 2021GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmNội A - BVĐK tỉnh02-GM/BVCSSK; Xe Trung
10/12/2021 08:00 10/12/2021 17:00Phúc tra kết quả khảo sát vùng bảo tồn sim - Công ty TNHH MTV Sim Thiên SơnP. KHTCKon Plông203/GM-UBND
10/12/2021 08:00 10/12/2021 11:00Họp thẩm định hồ sơ Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Kon Rẫy năm 2021LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GMHT Sở (T3)276/GM-SNN; 277/GM-SNN
10/12/2021 08:00 10/12/2021 11:00Họp với BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phươngPGĐ Sở: Y HằngHT Ngọc Linh343/GM-VP
10/12/2021 08:00 10/12/2021 11:30Họp Hội đồng tư vấn giao chủ trì thực hiện dự án KHCN cấp tỉnh năm 2021 (sản xuất sản phẩm từ trái nhàu)P. KHTCSở KHCN66/GM-SKHCN
10/12/2021 08:30 10/12/2021 11:00Hội nghị nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại cho các cơ sở chế biến nông lâm thủy sảnCác đơn vị liên quan theo GMZoom241/GM-SNN (Hà Nội); 228/XTTM-TTSK; 06/GM-CCQLCL
10/12/2021 09:00 10/12/2021 17:00Kiểm tra công tác kiểm thu đưa công trình Thủy lợi Măng TiangLĐ Sở: Văn Tất Cường, QLXDCT, CCTLKon Plông274/GM-SNN; Xe CCTL
10/12/2021 09:00 10/12/2021 17:00Thẩm định NTM tại xã Ia DomLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTMIa HDrai25/KH-ĐTĐ; Xe Thế Anh
Chiều10/12/2021 13:00 10/12/2021 17:00Khảo sát địa điểm đất dự kiến giới thiệu cho TĐ Hùng Nhơn (Hơ Moong)LĐ: Huỳnh Văn Liêm, CC CNTY, KLSa ThầyXe Thế Anh
10/12/2021 13:30 10/12/2021 17:00Họp trực tuyến với HTX An Việt Phát về liên kết hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC-FMLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL, KHTC và 03 Cty LNHT Sở (T3)269/GM-SNN
10/12/2021 14:00 10/12/2021 17:00Họp trực tuyến Tổ công tác số 6 theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 (đầu tư công)LĐ Sở: Văn Tất CườngPhòng họp T2, TTHC346/GM-VP
10/12/2021 15:00 10/12/2021 17:00Dự cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutifoodGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmHT họp BTVTU2007-CV/VPTU; Xe Trung
Thứ 7, 11/12/2021    
Sáng11/12/2021 08:00 11/12/2021 17:00Tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 (đợt 1) BCĐ PCDLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Huỳnh Văn LiêmBVĐK tỉnh6476/SYT-NVYD
11/12/2021 08:00 11/12/2021 17:00Dự Hội nghị trực tuyến Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (lần thứ III)LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhHT Ngọc Linh349/GM-VP
Chiều11/12/2021 13:30 11/12/2021 17:00Dự hội nghị kiểm điểm bổ sung đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục năm 2021LĐ Sở: Y Hằng, P. TCCBCC TTBVTV04/GM-CCTT&BVTV
11/12/2021 14:00 11/12/2021 17:00Hội thảo về xây dựng mô hình thí điểm xã thông minh trong xây dựng nông thôn mớiLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTMZoom1136/GM-VPĐP-OCOP; 4152/VP-NNTN; 1166/TB-VPĐP-OCOP
Chủ nhật, 12/12/2021    
Sáng12/12/2021 08:30 12/12/2021 11:00Hội nghị kiểm điểm, đánh giá bổ sung tập thể, cá nhân lãnh đạo CC PTNT năm 2021LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. TCCBCC PTNT05/GM-CCPTNT
12/12/2021 08:30 12/12/2021 10:00Dự Lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon TumLĐ Sở: Văn Tất CườngNgục Kon Tum3064/KH-UBND; 4355/TB-BTC; Xe Thế Anh
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 358
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.877
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.184