A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 19/6, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025); về dự Đại hội có đại diện Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 124 đảng viên của 10 Chi bộ thuộc Đảng bộ.

 

Các đảng viên tham dự Đại hội

Tại Đại hội, các đảng viên đã được nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đều hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra . Trong đó, đạt nhiều kết nổi bật, cụ thể: Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án quan trọng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh như:  Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01/06/2016 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025;  Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20-06-2016 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 02/03/2018 về đầu tư, phát triển, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kontum; Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19-7-2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19-8-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19-7-2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh,…

Từ các chính sách, đến cuối năm 2019, diện tích cao su 74.167 ha, diện tích cà phê 21.619 ha, sâm Ngọc Linh khoảng trên 600 ha, dược liệu khoảng 750 ha; các loại cây trồng theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao ngày càng được mở rộng quy mô, tăng về số lượng và chất lượng, hiện đã công nhận 2 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (vùng sản xuất rau hoa quả Kon Plong, vùng sản xuất cà phê công nghệ cao tại Đăk Hà), công nhận doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao (Công ty Nghĩa Phát – Đắk Hà , Công ty Việt Khang nông – Kon Plong ); các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới bước đầu đã được ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi; đã hình thành các cửa hàng bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi an toàn, sạch bệnh, hiện có 59 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chuồng trại khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,...

Công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế được tích cực triển khai, là bước đi ban đầu làm nền tảng cho xã hội hoá nghề rừng; công tác khoán bảo vệ rừng và công tác phát hiện, xử lý vi phạm đã được chú trọng. Thông qua công tác khoán bảo vệ, rừng được giữ tốt hơn và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân sống gần rừng; Diện tích rừng đến cuối năm 2019 của tỉnh ước đạt 607.363 ha tương ứng với độ che phủ rừng 62,78%, dự kiến đến năm 2020 ước đạt 62,85%.

Công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 24 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 45 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 8-9 tiêu chí (không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí); dự kiến hết năm 2020 sẽ có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; quan tâm công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 29 đảng viên mới. Đảng bộ đạt nhiều thành tích trong Hội thi Bí thư giỏi lần thứ nhất cấp Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; tham gia đầy đủ các đợt quán triệt chuyên đề học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 80% số đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; 85% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt việc sinh hoạt và quy định của địa phương nơi cư trú; phấn đấu giới thiệu kết nạp 15 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội.


Nguyễn Tấn Liêm - Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành khóa mới tặng hoa các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2015-2020 không tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bùi Đức Trung


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 10
Hôm qua : 506
Năm 2024 : 66.739
Năm trước : 296.797
Tổng số : 654.046