A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thực hiện Văn bản số 1425/UBND-NNTN, ngày 06/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Đề cương nhiệm vụ Đề án chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025 có tính đến năm 2030; Quyết định số 149/QĐ-STC, ngày 30/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng thời gian từ ngày 08/7/2021 đến ngày 13/8/2021 (thời điểm đóng thầu: 08h00 ngày 02/8/2021; thời điểm hoàn thành mở thầu Hồ sơ tài chính: 15h16 phút ngày 13/8/2021). Đến ngày 30/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 735/QĐ-SNN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030, trong đó:

- Đơn vị trúng thầu: Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam trung bộ và Tây Nguyên; Địa chỉ: 35, Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Giá trúng thu: 452.738.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn). Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thực hiện Văn bản số 2221/UBND-NNTN, ngày 30/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thống nhất đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 174/QĐ-STC, ngày 19/7/2021 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng thời gian từ ngày 23/7/2021 đến ngày 24/8/2021 (thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 16/8/2021; thời điểm hoàn thành mở thầu Hồ sơ tài chính: 08h40 phút ngày 24/8/2021). Đến ngày 30/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 736/QĐ-SNN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh học An Thái; địa chỉ: Số 03, Ngô Tiến Dũng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Giá trúng thu: 350.574.125 (Ba trăm năm mươi triệu, năm trăm, bảy mươi tư ngàn, một trăm hai mươi lăm đồng). Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 578
Hôm qua : 548
Năm 2024 : 131.339
Năm trước : 296.797
Tổng số : 718.646