A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

Ngày 01/4/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 33/KH-SNN, Kế hoạch Phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022. Trong đó thể hiện mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch như:
Tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị, các phòng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện, nâng cao điểm số Chỉ số cải cách hành chính của Sở.
Tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các khuyết điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao điểm số vị trí xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
Người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường sự lãnh, chỉ đạo toàn diện, thống nhất các nội dung cải cách hành chính; chủ động triển khai các giải pháp có tính khả thi cao để nâng cao điểm số trong các Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị, của ngành.
Quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến trong đội ngũ công chức, viên chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
Gắn việc cải thiện điểm số và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính là trách nhiệm của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mỗi công chức, viên chức phải có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao điểm số, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của ngành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở nếu để mất điểm chỉ số cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác. 
 
Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 451
Hôm qua : 599
Năm 2024 : 129.569
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.876