A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được kết quả tốt, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để tiếp tục góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 và công văn số 330/SNN-VP, ngày 14/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023. Tập thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh  việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến như: Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trong đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn thể công chức về cải cách hành chính; tổ chức cuộc họp bàn để đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; ban hành Kế hoạch số 10/KH-CCQLCL, ngày 22/02/2023 về việc “Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023”, trong kế hoạch đưa ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được và phân công thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc 05 rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả); phân công cụ thể công chức thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, báo cáo lãnh đạo kịp thời khó khăn vướng mắc để tháo gỡ .

Họp bàn giải pháp khắc phục những hạn chế trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Mặt khác, mỗi công chức của Chi cục luôn xác định bản thân là một tuyên truyền viên về cải cách hành chính, vì vậy khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến người dân doanh nghiệp đều tuyên truyền giúp người dân hiểu được lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích như: Tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; giảm chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiều, quan liêu, phiền hà…. Ngoài ra, thông qua mạng internet, tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch rõ ràng. Hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

 

Tuyền truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong lớp tập huấn và khi thực hiện lấy mẫu giám sát về ATTP tại cơ sở kinh doanh gạo

 

Mặt khác để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Chi cục còn đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong nhóm sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm trên Zalo do Chi cục tạo để thông tin này có thể lan tỏa tới được tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị được biết và thực hiện; mặt khác để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị đã chủ động khảo sát lấy ý kiến của các tổ chức các nhân bằng hình thức trực tuyến (qua Zalo) để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, cũng như góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2023.

         Vũ Thị Bình Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 424
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.482
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.789