A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch Công tác Tuần 11 năm 2021

LỊCH TUẦN (15/03/2021-21/03/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 15/03/2021
Sáng 15/03/2021 07:15 15/03/2021 11:00 Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Khắc phục khẩn cấp cầu dàn sắt xã ĐăkPne VP Thường trực BCH PCTT Tại Công trình 19/GM-SGTVT
15/03/2021 07:30 15/03/2021 09:00 Giao ban Tuần BGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM HT Sở  
15/03/2021 08:30 15/03/2021 09:00 Dự Công bố QĐ thanh tra tài chính tại BCH PCTT và TKCN tỉnh LĐ Sở: Văn Tất Cường, VPTT BCH CCTL 09/TB-TTr
Chiều 15/03/2021 14:00 15/03/2021 17:00 Hội nghị công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum năm 2020 (đợt 2) LĐ UBND tỉnh; LĐ Sở: đ/c Trần Văn Chương và TP theo GM HT Sở 22/KH-SNN; 32/GM-SNN; 01/GM-VPĐP
15/03/2021 14:00 15/03/2021 17:00 Họp tham mưu UBND tỉnh về kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai LĐ Sở: Văn Tất Cường, TP liên quan P. Giao ban 36/GM-SNN
Thứ 3, 16/03/2021        
Sáng 16/03/2021 08:00 16/03/2021 17:00 Cùng BTVTU làm việc với BTVHU Tu Mơ Rông LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Tu Mơ Rông 775-CV/VPTU; Xe MTTQVN tỉnh
Chiều 16/03/2021 14:00 16/03/2021 17:00 Họp Về việc xem xét việc trồng rừng thay thế (Cty Kon Plong) P. KHTC (hoặc CCKL) Sở Tài chính 39/GM-STC
16/03/2021 14:00 16/03/2021 17:00 Họp tham mưu UB tỉnh đề xuất Dự án phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp vay vốn WB LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP theo GM HT Sở 39/GM-SNN
16/03/2021 14:00 16/03/2021 17:00 Họp về xử lý các xưởng chế biến gỗ, mộc dân dụng và Phương án xử lý gỗ tịch thu, gỗ tận thu tận dụng LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL UBND tỉnh 42/GM-VPUB; 639/VP-NNTN
Thứ 4, 17/03/2021        
Sáng 17/03/2021 08:00 17/03/2021 17:00 Cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với một số hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thành phố Kon Tum LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Ia Chim, P. Thắng Lợi 640/VP-NNTN; 779-CV/TU; Xe Thế Anh
17/03/2021 08:00 17/03/2021 11:00 Họp về dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, vay vốn ADB LĐ Sở: Văn Tất Cường Sở KHĐT 605/VP-NNTN; 06/GM-SKHĐT
17/03/2021 08:30 17/03/2021 17:00 Kiểm tra kết quả trích đo địa chính thửa đất và đánh giá hiện trạng rừng phục vụ công tác bồi thường, thu hồi, GPMB P. KHTC, CCKL Kon Plong 300/GM-BHXH
17/03/2021 10:00 17/03/2021 11:00 Cùng LĐ UBND tỉnh làm việc với Công ty VN ONE LĐ Sở: Trần Văn Chương UBND tỉnh (đột xuất)
17/03/2021 10:30 17/03/2021 11:00 Dự công bố QĐ kiểm toán NSNN 2020 LĐ Sở: Văn Tất Cường UBND tỉnh 51/GM-KTTH
Chiều 17/03/2021 14:00 17/03/2021 17:00 Kiểm tra thực tế hiện trường khai thác tận dụng lâm sản trên phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển mục đích sử dụng P. KHTC, CCKL, các thành phần liên quan Kon Rẫy 651/VP-NNTN; 38/GM-SNN
17/03/2021 14:00 17/03/2021 17:00 Họp tham mưu UBND tỉnh về cung cấp mẫu Sâm củ Ngọc Linh tươi để thực hiện Đề tài KHCN cấp tỉnh P. KHTC (Hoặc CCKL) Sở KHCN 07/GM-SKHCN
17/03/2021 14:00 17/03/2021 17:00 Dự ra mắt Tổ hợp tác nuôi heo an toàn sinh học P. KHTC xã Đăk La 20/GM-UBND
17/03/2021 14:30 17/03/2021 17:00 Họp tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Thủy điện Đăk Mi 1) P. KHTC Sở Tài chính 40/GM-STC
Thứ 5, 18/03/2021        
Sáng 18/03/2021 08:00 18/03/2021 11:00 Họp Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đăk Tô P. KHTC Sở Tài chính 42/GM-STC
18/03/2021 08:00 18/03/2021 17:00 Kiểm tra thực tế và làm việc về phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL, CC QLCL Tu Mơ Rông 691/TB-VPUB; Xe Thế Anh
18/03/2021 08:00 18/03/2021 17:00 (01 ngày) Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm HT Tỉnh ủy 782-CV/VPTU; 879/UBND-KTTH
Chiều 18/03/2021 14:00 18/03/2021 17:00 Họp về Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM P. GIao ban 37/GM-SNN
18/03/2021 14:00 18/03/2021 17:00 Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố kon Tum P. KHTC Sở TNMT 85/GM-STNMT
18/03/2021 14:00 18/03/2021 17:00 Họp cho ý kiến, thống nhất phương án đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng năm 2021 LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP theo GM HT Sở 545/VP-NNTN; 517/SNN-NTM
18/03/2021 14:00 18/03/2021 17:00 HN trực tuyến toàn quốc về CT tổng thể CCHC 2011-2020, xây dựng CT tổng thể CCHC 2021-2030. LĐ Sở: Văn Tất Cường HT Ngọc Linh 53/GM-VP
18/03/2021 14:00 18/03/2021 17:00 Họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu công nghiệp Sao Mai. CC TTBVTV Sở TNMT 83/GM-STNMT; 304/PC-SNN
Thứ 6, 19/03/2021        
Sáng 19/03/2021 08:00 19/03/2021 09:00 Dự Lễ công bố xã Măng Cành đạt chuẩn xã NTM năm 2020 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, VPĐP NTM Kon Plong GM của UB huyện; Xe Trung
19/03/2021 08:00 19/03/2021 11:00 Họp bàn xử lý dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp P. KHTC (hoặc CCKL) Sở Tài chính 45/GM-STC
19/03/2021 08:00 19/03/2021 11:00 Làm việc với UBND thành phố Kon Tum về triển khai các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 LĐ Sở: Trần Văn Chương, TP liên quan UBND TPKT 349/SNN-KH; 492/SNN-KH (dời lịch sang Thứ Sáu 19/3)
19/03/2021 08:00 19/03/2021 11:00 Dự Kiểm điểm công tác QLBVR LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL, P TCCB Tu Mơ Rông 02/GM-BQL; Xe Thế Anh
19/03/2021 08:00 24/03/2021 17:00 Làm việc với Đoàn Tư vấn Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật - Dự án:" Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu" vay vốn ADB LĐ Sở: Văn Tất Cường, BQLDA PTNT Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy 283/CPO-ADB9; Xe BQLDA
19/03/2021 09:00 19/03/2021 17:00 Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục công trình: Xây dựng tuyến kênh ống dẫn nước thủy lợi hồ Đăk Khe P. QLXDCT (hoặc CCTL) Kon Plong 19/GM-HĐĐB
19/03/2021 09:00 19/03/2021 11:00 Làm việc với Hạt KL huyện Kon Plong về công tác QLBVR LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong 73/TB-SNN;Xe Trung
Chiều 19/03/2021 14:00 19/03/2021 17:00 Họp thẩm định bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa nước Ia Hiur thuộc cụm công trình Thủy lợi Ia H’ Drai LĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GM HT Sở 40/GM-SNN
19/03/2021 14:00 19/03/2021 17:00 Làm việc với Công ty LN Kon Plong về công tác QLBVR LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong 73/TB-SNN; Xe Trung
Thứ 7, 20/03/2021        
Sáng 19/03/2021 08:00 24/03/2021 17:00 Làm việc với Đoàn Tư vấn Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật - Dự án:" Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu" vay vốn ADB LĐ Sở: Văn Tất Cường, BQLDA PTNT Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy 283/CPO-ADB9; Xe BQLDA
Chiều          
Chủ nhật, 21/03/2021        
Sáng 19/03/2021 08:00 24/03/2021 17:00 Làm việc với Đoàn Tư vấn Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật - Dự án:" Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu" vay vốn ADB LĐ Sở: Văn Tất Cường, BQLDA PTNT Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy 283/CPO-ADB9; Xe BQLDA
Chiều          

Tác giả: Phạm Quang Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 33
Hôm qua : 579
Năm 2024 : 70.129
Năm trước : 296.797
Tổng số : 657.436