A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum".

Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; NĐ số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ quyết định số 48/2015/QĐ-UB, ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ ý kiến thống nhất tại Hội nghị công chức và người lao động ngày     30/12/2022 của tập thể Cán bộ, công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 10/01/2023 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định "Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum" (có Quyết định kèm theo).

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 407
Hôm qua : 599
Năm 2024 : 129.525
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.832