A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng dẫn tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an về quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”, Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 24-3-2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự và Kế hoạch số 439/KH-BCĐ, ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. Ngày 27/02 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-SNN về triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023
 
Mục đích của kế hoạch là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống vi phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình chuyên môn của cơ quan, đơn vị; xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở gắn với phong trào thi đua khác; xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách và các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo đó yêu cầu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn, an sinh xã hội. Kế hoạch tập trung chủ yếu vào 07 nội dung cụ thể như :
1. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQnhằm tạo sự chuyển biến theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ quan, đơn vị.
2. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở từng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an và các văn bản triển khai thực hiện.
3. Xây dựng 01 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có kế hoạch phối hợp với Công an và địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ.
4. Vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tham gia thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; tích cực tham gia hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; “Tháng an toàn giao thông”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”...; tham gia vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy; thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; bảo vệ môi trường... Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua sinh hoạt, hội họp của khu dân cư với tuyên truyền, vận động cá biệt hướng đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.
5. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phổ biến cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.
6. Tổ chức hiệu quả hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
7. Tổ chức cho 100% đội ngũ công chức và người lao động trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết cá nhân thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023.
Ngoài ra, Kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác về toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên cơ sở chỉ đạo của UBND và Công an tỉnh Kon Tum.
Nguyễn Mạnh Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 356
Hôm qua : 853
Năm 2024 : 113.275
Năm trước : 296.797
Tổng số : 700.582