A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 52 năm 2021

LỊCH TUẦN (27/12/2021-02/01/2022)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 27/12/2021
Sáng27/12/2021 07:30 27/12/2021 09:00Giao ban TuầnBGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTMHT Sở (T3) 
27/12/2021 08:00 27/12/2021 17:30Thẩm định phương án điều chỉnh vốn điều lệ của các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữuP. KHTCSở Tài chính280/GM-STC
27/12/2021 09:00 27/12/2021 10:00Họp tập thể LĐ SởBGĐ Sở, P. TCCBHT Sở (T3 
Chiều27/12/2021 13:30 27/12/2021 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá TĐMT Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia IIP. KHTC, CCKLSở TNMT470/GM-STNMT
27/12/2021 14:00 27/12/2021 17:00Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ Tháng 12/2021GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmUBND tỉnh371/TB-UBND; 375/TB-UBND; 376/TB-UBND
27/12/2021 14:00 27/12/2021 17:00Họp thẩm định chủ trương chuyển MĐSDR để thực hiện dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến Trung tâm xã XốpLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP mờiHT Sở (T3)298/GM-SNN
27/12/2021 14:00 27/12/2021 17:00Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, TP mờiVNPT Kon Tum555/GM-BNN-VP; 297/GM-SNN
27/12/2021 15:00 27/12/2021 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá TĐMT (Đường từTrung tâm TT Đăk Glei đến TT xã Xốp)P. KHTC, CCKLSở TNMT472/GM-STNMT
Thứ 3, 28/12/2021    
Sáng28/12/2021 07:30 28/12/2021 11:00HN BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhCục Thuế tỉnh299/CĐVC
28/12/2021 08:00 28/12/2021 11:00Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1500) Khu dân cư phía Đông trung tâm huyện Ia H’DraiP. KHTC, CCKLSở XD107/GM-SXD
28/12/2021 08:00 28/12/2021 11:00Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021P. KHTCCục Thống kê tỉnh23/GM-CTKNN
28/12/2021 08:00 28/12/2021 11:00(01 ngày) Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý BCSĐ UBND tỉnh năm 2021GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmUBND tỉnh707-GM/BCSĐ; Xe Trung
28/12/2021 08:00 28/12/2021 11:00Hội nghị triển khai Chuyển giao Công nghệ eGap & eGap.vnLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, CC PTNT và các TP mờiHT Sở (T3)2312/2021/VDECA-GM; 299/GM-SNN
Chiều28/12/2021 13:00 28/12/2021 17:00Họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Dự án (trái nhàu)P. KHTCSở KHCN73/GM-SKHCN
28/12/2021 13:30 28/12/2021 17:00HN tổng kết 2021 và HN CBCC Chi cục CNTYLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTCCC CNTY47/KH-CCCNTY; 04/GM-CCCNTY
28/12/2021 14:00 28/12/2021 17:00Họp bàn về việc bàn giao đất thực địa cho UBND huyện Ia H’Drai quản lý theo quy địnhP. KHTCIa H’Drai481/GM-STNMT
28/12/2021 14:30 28/12/2021 17:00Kiểm tra, khảo sát thực tế dựán:Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Đăk Rơ Nga 2P. KHTC, P. QLXDCTĐăk Tô482/GM-STNMT
28/12/2021 14:30 28/12/2021 17:00Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng banLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCBBQL Đăk Hà20/GM-BQL; Xe Thế Anh
Thứ 4, 29/12/2021    
Sáng29/12/2021 08:00 29/12/2021 11:00Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 trên hệ thống phần mềm của tỉnhP. TCCBTầng 2, Tòa A, TTHC172/GM-SNV
29/12/2021 08:00 29/12/2021 17:30(29/12-31/12) Phúc tra kết quả công tác chăm sóc và bàn giao rừngP. KHTCHòa Bình - Sa Loong14/GM-BQL
29/12/2021 08:00 29/12/2021 11:00Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021và triển khai kế hoạch năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNTBGĐ Sở, P. KHTC, Các Chi cục và TP theo GMHT Ngọc Linh559/GM-BNN-VP; 378/GM-VP; 300/GM-SNN; 4449/VP-NNTN
29/12/2021 08:00 29/12/2021 11:00Kiểm tra CTTL Đăk Toa (định kỳ)LĐ Sở: Văn Tất Cường, Tổ DAKon RẫyXe BQLDA CSHT
29/12/2021 08:00 29/12/2021 11:00Kiểm tra hiện trạng và làm việc về khu vực Măng ĐenLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhKon Plong376/GM-SNV (m); Xe Thế Anh
29/12/2021 08:00 29/12/2021 11:00Họp triển khai biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 7, lớp 10P. KHTCSở GD ĐT55/GM-BBS
29/12/2021 08:00 29/12/2021 11:00Kiểm tra, khảo sát thực tế đập Đăk CấmP. QLXDCTĐăk Cấm483/GM-STNMT
Chiều29/12/2021 13:30 29/12/2021 17:00HN TK và HN CC-NLĐ Chi cục QLCL NLS và TSPGĐ Sở: Y HằngCC QLCL37/KH-CCQLCL; 07/GM-CCQLCL
29/12/2021 13:30 29/12/2021 17:00Tham gia làm việc cùng Đoàn GS Đoàn ĐBQH tỉnh về Quy hoạchLĐ CCKLUBND TPKT107/KH-ĐĐBQH; 135/TB-ĐĐBQH; 3577/SNN-VP
29/12/2021 14:00 29/12/2021 17:00Họp thẩm định hồ sơ thành lập Cụm CN-TTCN phường Ngô Mây và xã Đăk CấmP. KHTCSở Công thương54/GM-SCT
Thứ 5, 30/12/2021    
Sáng30/12/2021 06:00 30/12/2021 17:00Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Plô, huyện Đăk GleiĐU Sở, LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, Tổ 04 và TP theo VBĐăk Plô82/KH-SNN; 3559/SNN-VP; Xe Thế Anh, Xe TTNS, TTKN
30/12/2021 07:30 30/12/2021 17:00Tiếp công dânĐ/c GĐ Sở hoặc PGĐ SởPhòng TCD464/TB-SNN
30/12/2021 08:00 30/12/2021 11:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá TĐMT (Đập Đăk Cấm)LĐ Sở: Văn Tất CườngSTNMT488/GM-STNMT
30/12/2021 08:00 30/12/2021 10:00Họp thẩm định phương án định giá đất (dự án Đường Trường Chinh Hợp phần 1)PGĐ Sở: Y HằngSở Tài chính285/GM-HĐTĐGĐ
Chiều30/12/2021 13:30 30/12/2021 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trườngP. KHTCSTNMT487/GM-STNMT;3613/SNN-KH
30/12/2021 13:30 30/12/2021 16:30Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmĐU Khối566-CV/ĐUK; Xe Trung
30/12/2021 13:30 30/12/2021 17:30HN trực tuyến toàn quốc TK công tác Phòng chống thiên tai 2021 và triển khai công tác 2022LĐ Sở: Văn Tất Cường, VPTT BCH PCTTChi cục TL117/GM-PCTT-VPTC
30/12/2021 14:00 30/12/2021 17:00Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh (Cá Niêng)P. KHTCSở KHCN74/GM-SKHCN
30/12/2021 14:00 30/12/2021 17:00Rà soát chỉ tiêu KT-XH trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnhP. KHTCTầng 3 UBND tỉnh03/TT-TTHCC
30/12/2021 15:00 30/12/2021 17:00Cùng LĐ UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đất đaiLĐ Sở: Y Hằng, LĐ CCKLKon Rẫy377/GM-VP; 3582/SNN-VP; 4467/VP-HTKT; Xe CCKL
30/12/2021 15:00 30/12/2021 17:00Họp rà soát các thủ tục triển khai thực hiện Dự án Nhà hàng ven sông Đăk Bla(Hoãn)Sở Tài chính288/GM-STC
Thứ 6, 31/12/2021    
Sáng31/12/2021 07:30 31/12/2021 11:00Họp Đảng ủy SởUV BCH Đảng ủy SởHT Sở (T3) 
31/12/2021 08:00 31/12/2021 11:30Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh (quy trình chiết Đẳng Sâm, Đông trùng hạ thảo)P. KHTCSKHCN75/GM-SKHCN
31/12/2021 08:00 31/12/2021 17:00Tham gia làm việc cùng Đoàn GS Đoàn ĐBQH tỉnh về Quy hoạchLĐ CCKLNgọc Hồi, Đăk Tô107/KH-ĐĐBQH; 135/TB-ĐĐBQH; 3577/SNN-VP; 145/ĐĐBQH-CTĐBQH
31/12/2021 08:00 31/12/2021 11:00Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành TNMTLĐ Sở: Y Hằng, CCKLHT Ngọc Linh371/GM-VP
31/12/2021 08:30 31/12/2021 11:30Diễn đàn trực tuyến kết nối sản xuất - chế biến nông sản và thúc đẩy thị trường nội địaChi cục PTNT, TP liên quanChi cục PTNT568/GM-BNN-VP
31/12/2021 09:30 31/12/2021 17:00Kiểm tra thực tế tại huyện Kon Plông (đất sân bay Măng Đen)CCKLKon Plông4479/VP-NNTN
Chiều31/12/2021 13:30 31/12/2021 17:00Dự Hội nghị cán bộ, công chứcvà NLĐ năm 2021 (Chi cục PTNT)LĐ Sở: Huỳnh Văn LiêmChi cục PTNT06/GM-CCPTNT
31/12/2021 13:30 31/12/2021 17:00Thuyết trình giới thiệu về đơn vị và các kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếuBGĐ Sở, TP theo VBHT Sở (T3)3477/SNN-VP; 3588/SNN-VP
31/12/2021 14:00 31/12/2021 17:00Dự buổi bàn giao tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc HồiLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhNgọc Hồi04/GM-Cty; Xe Thế Anh
31/12/2021 15:00 31/12/2021 17:00Thẩm định DT bồi thường CT Bãi vật liệu đất đắp, xãĐăk Pék, huyện Đăk GleiP. KHTCSở Tài chính286/GM-STC
Thứ 7, 01/01/2022    
Sáng01/01/2022 07:00 01/01/2022 17:00Trực và có BC tình hình Tết Dương lịch 2022LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, Tổ trực: P. QLXDCTTheo VB4585/UBND-HTKT; 262/TB-SNN
01/01/2022 09:00 01/01/2022 11:00Họp triển khai các thủ tục thu hút một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnhLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTC, CCKLUBND tỉnh380/GM-VP
Chiều     
Chủ nhật, 02/01/2022    
Sáng02/01/2022 07:00 02/01/2022 17:00Trực và có BC tình hình Tết Dương lịch 2022LĐ Sở: Y Hằng,Tổ trực: Thanh tra SởTheo VB4585/UBND-HTKT; 262/TB-SNN
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 297
Hôm qua : 443
Năm 2024 : 111.255
Năm trước : 296.797
Tổng số : 698.562