A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện mục tiêu 6, chỉ tiêu lĩnh vực thông tin, truyền thông bình đẳng giới năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện mục tiêu 6, chỉ tiêu lĩnh vực thông tin, truyền thông
bình đẳng giới năm 2023
 
 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 2/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Thực hiện thông báo Kết luận của đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 tại Thông báo số 916/TB-VP ngày 24/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 6 trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tích  cực  thực  hiện  có hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới; nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
II. Các nội dung thực hiện mục tiêu 6 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông về bình đẳng giới năm 2023
1. Chỉ tiêu 3
1.1. Chỉ tiêu cụ thể:
100% các xã, phường, thị trấn phấn đấu mỗi quý có ít nhất 03 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.
1.2. Nhiệm vụ, giải pháp: 
Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố hướng dẫn đài Truyền thanh cấp xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã.
Tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, về phẩm chất, đạo đức phụ nữ nói riêng vào các thời gian cao điểm như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày gia đình Việt Nam 28/6...  trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã.
2. Chỉ tiêu 4
2.1. Chỉ tiêu cụ thể:
- 100% Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ  mỗi quý có ít nhất 03 tin, bài.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thực hiện hàng tháng.
2.2. Nhiệm vụ, giải pháp:
Các cơ quan báo chí, truyền thông đổi mới các hoạt động truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ;  tăng thời lượng phát sóng và số lượng bài viết, nâng cao chất lượng tuyên truyền trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoạt động tiêu biểu của phụ nữ; gương tiêu biểu về bình đẳng giới, mô hình bình đẳng giới, vì vì sự tiến bộ của phụ nữ… nhất là vào các thời gian như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày gia đình Việt Nam 28/6...
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: phối hợp, tăng cường cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhằm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu về nhiệm vụ thông tin tuyên tuyền về công tác bình đẳng giới và VSTBPN.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các cấp: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử đang quản lý, trên trang mạng xã hội các hoạt động lồng ghép nội dung quản lý ngành, lĩnh vực với bình đẳng giới, vì STBPN; hoạt động của phụ nữ, Ban nữ công ...; phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo qui định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ; quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet, mạng xã hội về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới.
4. Công tác thông tin báo cáo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh cấp xã báo cáo nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và VSTBCPN định kỳ 6 tháng 1 năm về Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó nêu rõ số lượng tin, bài; chủ đề của chuyên đề, chuyên mục thực hiện để tổng hợp, đánh giá và báo cáo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh theo quy định.
Trên đây là kế hoạch thực hiện mục tiêu 6, mục tiêu lĩnh vực thông tin, truyền thông bình đẳng giới năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông, rất mong các cơ quan báo chí truyền thông, các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tuyên truyền hiệu quả./.                
 

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 275
Hôm qua : 853
Năm 2024 : 113.194
Năm trước : 296.797
Tổng số : 700.501